OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Difficulties of contemporary motherhood. Methodological aspects of maternal research
(Wydawnictwo Naukowe EDUsfera, 2023) Lewicka, Monika; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki, Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną
Introduction. The article aims to present the difficulties experienced by mothers during the first wave of the COVID-19 pandemic. It was assumed that during the pandemic, difficulties related to reconciling work and family life would intensify, there would be changes in the relationship between mother and child, and the division of family responsibilities between the child’s parents would change. Aim. The main problem was: What difficulties related to family life during the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus are experienced by the examined mothers? Material and methods. The research used a qualitative approach. The source of the research data are interviews with mothers. Results. During the pandemic, mothers’ difficulties varied in nature. Research results indicate both negative and positive (from deterioration to improvement of relationships) consequences of change in the relationship between mother and child, attempts to combine work and family life, and the division of responsibilities between partners. The surveyed mothers report an increase in tension and stress as a result of the emerging conflict between work and family life, limited support from the partner and a difficult, full of difficult emotional relationship with the child. On the second continuum are mothers who, despite a difficult situation, tried to reconcile work and family life, received support from their partner, shared the responsibilities of caring for the child and running the household equally. Conclusion. We should consider the pandemic in terms of a difficult situation. In a way, it forced mothers to construct a new everyday life related to the role of mother and employee simultaneously. So far, existing attempts to balance both spheres of life leading to maintaining balance (“work-life balance”) have not always proved effective during the pandemic. In many cases, the pandemic has led to a reset of the existing family model and re-creation.
Item
Matka Polka Pandemiczna - życie codzienne współczesnych matek w czasie pandemii
(Wydawnictwo Naukowe EDUsfera, 2021) Lewicka, Monika; Katedra Badań nad Edukacją Estetyczną, Wydział Pedagogiki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Cel. Celem artykułu jest ukazanie macierzyństwa w trudnej, kryzysowej sytuacji, w której znalazły się kobiety-matki na skutek pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Celem jest również zwrócenie uwagi na konieczność rekonstrukcji codzienności, której musiały dokonać matki, aby poradzić sobie w obliczu nowych trudności: połączeniem życia rodzinnego z pracą zawodową i wsparciem dzieci w edukacji. Artykuł pokazuje również zagrożenia i wyzwania dla macierzyństwa wobec pandemicznej rzeczywistości. Materiał i metody. W ramach prac nad tekstem posłużono się metodą badawczą desk research. Przeanalizowano dane zastane (raporty, informacje dostępne na blogach, rezultaty badawcze) dotyczące problematyki zawartej w tytule. Wyniki. Po refleksji na temat kwestii opieki nad dziećmi można dojść do wniosku, że sytuacja związana z pandemią niejako wymusiła rekonstrukcję dotychczasowego życia, w tym ról i zadań matek. Do obowiązków opiekuńczych pracujących matek dołączyły kolejne, dotyczące edukowania dzieci. Pojawiła się nowa kategoria określana jako pandemiczna rzeczywistość, w której istotną rolę zaczęła odgrywać Matka Polka Pandemiczna, zwana też Matką Pandemiczną Wielozadaniową. Gwałtowne zmiany spowodowały, że część kobiet musiała zrezygnować z obowiązków zawodowych albo próbować łączyć je z często całodobowym macierzyństwem. Wycofanie się matek z pracy nie zawsze było spowodowane zachorowaniem, lecz często koniecznością zajęcia się dziećmi. Na podstawie dostępnych raportów warto zauważyć, że w trakcie pandemii 10% Polek straciło pracę, ponadto kobiety częściej niż mężczyźni wykonywały pracę zdalnie, a jednocześnie zajmowały się dziećmi. Pandemia nie zmieniła podziału obowiązków domowych. Panie doświadczały również pogorszenia samopoczucia psychicznego, labilności emocjonalnej, irytacji i podenerwowania. Wnioski. Pandemia odcisnęła swoje piętno na wielu obszarach życia społecznego, sytuacji gospodarczej i rynku pracy. W dużym stopniu wpłynęła również na rodzinę – w sposób szczególnie dotkliwy na matki, które musiały w nowej, trudnej i niepewnej sytuacji, w niezwykle szybkim tempie dokonać rekonstrukcji życia codziennego. Warto odwołać się do dobrych praktyk – bardzo cenne okazało się zaoferowanie rodzinom bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Dobrym rozwiązaniem może być również elastyczność co do miejsca i czasu świadczenia pracy.