OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Problemy małżeństw binacjonalnych. Analiza postów na forach internetowych
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017) Biedroń, Małgorzata; Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski
Silne tendencje homogamiczne, jeśli chodzi o takie kryteria, jak narodowość, rasa/grupa etniczna czy wyznawana religia w kulturze polskiej są typowe dla strategii doboru małżonka. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że odsetek związków binacjonalnych nie jest wysoki i oscyluje (w różnych latach) w granicach 2%. Potencjalnie partnerów pochodzących z różnych krajów czy kultur może różnić całe spektrum spraw, od fundamentalnych związanych z wyznawanym światopoglądem i systemem aksjonormatywnym, po pozornie błahe codzienne upodobania. Analiza wypowiedzi uczestników forów dyskusyjnych poświęconych tematyce funkcjonowania związków tego typu oraz oficjalnej strony Stowarzyszenia Małżeństw Polaków z Obcokrajowcami dostarczyła odpowiedzi na pytanie: Z jakimi problemami borykają się tego rodzaju pary, co ich zdaniem stwarza największe przeszkody w pomyślnym funkcjonowaniu związku? W badaniu zastosowano metodę analizy treści1 materiałów zastanych, która pozwoliła na stworzenie odrębnych kategorii analitycznych – kluczy kategoryzacyjnych. W celu zapewnienia wynikom postępowania badawczego waloru intersubiektywności, do każdego klucza kategoryzacji stworzono definicję opisującą i precyzującą, co wchodzi w skład danej kategorii. Ostatnim etapem było stworzenie tabeli z tematycznie pogrupowanymi cytatami, na podstawie których tworzone były kategorie klucza. Opracowanie materiałów empirycznych pozwala na zarysowanie trzech obszarów problemowych: relacje w diadzie (komunikacja, porozumienie, rozwiązywanie konfliktów, budowanie wspólnoty, definiowanie ról małżeńskich itp.), kontakty ze społecznym otoczeniem (rodzina, znajomi, współpracownicy, sąsiedzi), relacje z instytucjami (ze szczególnym uwzględnieniem instytucji państwowych zajmujących się obcokrajowcami).