OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Scientia nr 12
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2018) Bejger, Halina; Kucharska, Beata; Paszkiewicz, Aneta; Gardziński, Zygmunt; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Propozycje czytelnicze niniejszego tomu stanowią efekt pracy badawczej młodych ludzi, studentów i absolwentów studiów stacjonarnych, ale też studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Są wśród autorów studenci filologii polskiej i filologii słowiańskiej oraz pedagogiki. Niektóre z zamieszczonych artykułów to skrócone wersje ich prac dyplomowych, czyli efekt rocznych badań, analiz i dociekań, prowadzonych pod kierunkiem promotorów – pierwsze próby zmierzenia się z tekstem literackim i filmowym, zjawiskiem kulturowym czy socjologicznym.
Item
(Nie) obecność tabu we współczesnej literaturze dla najmłodszych czytelników – rekonesans
(PWSZ Chełm, ChTN, 2015) Kucharska, Beata; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Od kilku lat na rodzimym rynku wydawniczym pojawia się szereg różnorodnych książek dla dzieci poruszających tematy, które do niedawna należały do obszarów mniej lub bardziej tabuizowanych, a przynajmniej uznawanych za nieodpowiednie dla niedorosłych czytelników, jak: problem śmierci, choroby, wojny, cierpienia, agresji, niepełnosprawności, adopcji, prokreacji, feminizmu, homoseksualizmu i tak dalej. Obecnie można odnieść wrażenie, że we współczesnej literaturze dla dzieci nie ma już tematów tabu.
Item
Co można zobaczyć w lustrze – literatura dla młodego czytelnika oswajająca zło poprzez odbicia, przenikania, agresywne oddziaływanie
(PWSZ Chełm, ChTN, 2015) Kalinowska, Anna; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Nawet w prostej, kierowanej do młodego odbiorcy przypowieści pojawia się wraz z motywem lustra niepokój i tajemnica. Ożywione lustro, zgodnie z dziecięcą wizją świata, której podstawą jest zasada współodczuwania, prowadząca do mitologizowania jej obrazu...
Item
Drama - mozliwości i zagrożenia. Zarys problematyczny
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie : Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2010) Kucharska, Beata; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Item
Chełm nieznany
(PWSZ Chełm, ChTN, 2009) Karwatowska, Małgorzata; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Publikacja stanowi pokłosie konferencji pt. "Chełm nieznany. Spór o kulturę pogranicza", która odbyła się 14 - 15 maja 2009 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. W skład książki wchodzi 26 rozpraw poświęconych dziedzictwu historyczno-kulturowemu Chełma i okolic.