OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22810 archived items

Recent Submissions

Item
Wizerunek Polski w światowej infosferze. Stan obecny i postulaty
(Fundacja "Otaczaj Blaskiem", 2023-10-01) Krasnodębski, Zdzisław; Lewicki, Greg Grzegorz; Samojedny, Małgorzata; Uniwersytet Zielonogórski; Akademia Sztuki Wojennej; Akademia Ignatianum
An authorized transcript of the debate concerning Poland’s image in the global infosphere Małgorzata Samojedny and Grzegorz Lewicki emphasized the importance of a positive perception of Poland for an effective conduct of foreign policy. Both speakers point to a tangible change Poland’s image in th global infosphere has undergone after the outbreak of war in Ukraine. With regard to the information policy, Grzegorz Lewicki thinks its conduct and management should be prudent and judicious, while the content should suit the tastes, skills and expertise of the audience. Małgorzata Samojedny has argued that Three Seas Initiative project is a way to boost Poland’s perception abroad. Zdzisław Krasnodębski, on the other hand, sees the essence of creating a positive image of a given community in its compliance with certain objective characteristics. When it however comes to a group perception, a dilemma which individual behavior should be taken as representative of the whole group comes to the fore. In his opinion, there exists a number of narratives, persistent and negative, detrimental to Poles, which could be attributed not so much to ignorance, but rather to conflicting interests.
Item
Rola inteligencji emocjonalnej i strategii radzenia sobie ze stresem w wyjaśnianiu satysfakcji z życia
(Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2023) Plichta, Aurelia; Nikel, Łukasz; Janiszewska-Nieścioruk, Zdzisława; Uniwersytet Zielonogórski
An individual’s internal resources can determine feelings of happiness and life satisfaction. The aim of the study was to explore the relations between emotional intelligence, coping strategies on life satisfaction. Participants were 100 adults (M = 39,83), who completed a questionnaire for measuring emotional intelligence, coping strategies, and life satisfaction. The obtained results indicated that life satisfaction was positively related to emotional intelligence (both the ability to understand emotions and manage emotions in positive ways) and coping strategies (acceptance, seeking emotional support), and negatively related to the coping strategy – emotional discharge. Life satisfaction was explained to a large extend by the ability to manage emotions in positive ways, then by emotional discharge and seeking emotional support. Results from mediation analyses demonstrated that acceptance mediated the relationships between the ability to understand emotions and life satisfaction. The results obtained indicate that life satisfaction may depend largely on the individual’s ability to regulate affect so as to experience more positive than negative feelings. The obtained results may be useful in future research.
Item
Związek Nauczycielstwa Polskiego w procesie przygotowania nauczycieli do zadań wychowawczych w Polsce po II wojnie światowej
(Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, 2014) Kahl, Edyta; Uniwersytet Zielonogórski
Artykuł poświęcony jest problematyce udziału ZNP w procesie przygotowania nauczycieli do zadań wychowawczych szkoły po II wojnie światowej. Autorka przedstawia w nim uwarunkowania zmian ustrojowych, etapy ideowo-politycznego opanowywania organizacji nauczycielskiej oraz przejawy oddziaływań na środowisko nauczycielskie różnych ogniw związkowych, celem wpojenia naukowego światopoglądu oraz przygotowania ich do realizacji celów i zadań wychowania socjalistycznego.
Item
Kompetencje społeczne i aspiracje edukacyjne uczniów z pogranicza funkcjonowania intelektualnego w wieku szkolnym
(Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2020) Nikel, Łukasz; Uniwersytet Zielonogórski
Celem przeprowadzonego badania było poszerzenie dotychczasowej wiedzy o kompetencjach społecznych i aspiracjach edukacyjnych uczniów z pogranicza funkcjonowania intelektualnego. Uczestnikami badania było 391 dzieci w wieku szkolnym (8-12 rok życia). Na podstawie przebadanych dzieci wyodrębniono 28 dzieci z pogranicza funkcjonowania intelektualnego, 266 dzieci z inteligencją przeciętną i 97 dzieci z inteligencją wyższą niż przeciętną. Uzyskane wyniki wykazały, że pośród kompetencji społecznych – asertywność pozytywnie a submisyjność negatywnie były powiązane z aspiracjami edukacyjnymi uczniów z pogranicza funkcjonowania intelektualnego. Różnice w poziomie kompetencji społecznych i poziomie aspiracji edukacyjnych porównując uczniów z pogranicza funkcjonowania intelektualnego i uczniów z inteligencją przeciętną oraz powyżej przeciętną nie były istotne statystycznie. Poziom inteligencji okazał się istotnym moderatorem relacji pomiędzy kompetencjami społecznymi i aspiracjami edukacyjnymi uczniów. Kompetencje społeczne wyjaśniały aspiracje edukacyjne tylko w grupie uczniów z pogranicza funkcjonowania intelektualnego i grupie uczniów z inteligencją przeciętną. Rezultaty przeprowadzonego badania podkreślają ważną rolę jaką mogą odgrywać kompetencje społeczne w wyjaśnianiu sukcesu szkolnego uczniów z pogranicza funkcjonowania intelektualnego.
Item
Cechy temperamentu i zachowania komunikacyjne pomiędzy partnerami a satysfakcja ze związku
(Exante Wydawnictwo Naukowe, 2023-03) Kurowska, Izabela; Nikel, Łukasz; Uniwersytet Zielonogórski
Celem przeprowadzonego badania była analiza i ocena okoliczności powstawania satysfakcji ze związku za pomocą cech temperamentu i zachowań komunikacyjnych. Osoby badane wypełniły Kwestionariusz Temperamentu EAS-D, Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej oraz Kwestionariusz Dobrego Małżeństwa. Badana grupa liczyła 31 par (N = 62) będących w związku formalnym lub nieformalnym. Przeprowadzone badanie wykazało pozytywny związek satysfakcji ze związku z zachowaniami komunikacyjnymi; zaangażowaniem i wsparciem oraz negatywny związek z niezadowoleniem, strachem i złością - jako wymiarem emocjonalności w teście temperamentu EAS-D, a także z deprecjacją, będącą zachowaniem komunikacyjnym. Najistotniejszym predyktorem satysfakcji ze związku było wsparcie i deprecjacja. Zachowania komunikacyjne istotnie mediowały relację pomiędzy cechami temperamentu a satysfakcją ze związku. Przeprowadzone badanie jest znaczące z wielu perspektyw - uzyskane wyniki można wykorzystać w terapii par, których poziom satysfakcji ze związku jest niezadowalający.