OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Od starości ,,przy rodzinie” ku kulturze czasu wolnego. Praktyki społeczne ludzi starych
(Wydawnictwo DiG, 2016) Zalewska, Joanna; Maria Grzegorzewska University
Przemiany życia codziennego ludzi starych przedstawione na podstawie wyników badań terenowych w Warszawie, a także w czterech małych miejscowościach: na wsi i w małym mieście w województwie podlaskim oraz na wsi i w małym mieście w województwie kujawsko-pomorskim.
Item
Kategoria stylów życia w twórczości naukowej Elżbiety Tarkowskiej
(Wydawnictwo APS, 2015) Zalewska, Joanna; Maria Grzegorzewska University
Omówienie zastosowania kategorii stylów życia w twórczości Elżbiety Tarkowskiej.
Item
Między obyczajem a modą: wykluczenie cyfrowe osób starszych w perspektywie przemian praktyk społecznych
(Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 2015) Zalewska, Joanna; Maria Grzegorzewska University
Celem artykułu jest próba zrozumienia wykluczenia cyfrowego osób starszych w perspektywie teorii praktyk oraz teorii Gilles’a Lipovetsky’ego przejścia od obyczaju do mody. Przeprowadzono badania etnograficzne z użyciem obserwacji uczestniczącej i otwartych wywiadów pogłębionych na temat użytkowania i stosunku wobec nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W badaniu wzięło udział 18 osób urodzonych w latach 1918–1942, zamieszkałych w Warszawie. Wśród przedstawicieli pokolenia II RP regulatorem praktyk społecznych były głównie normy obyczajowe, które wyznaczały określony przebieg praktyk. Odstępstwo od nich zaliczane było do kategorii obcości, będącej kategorią numinotyczną. W tych kategoriach można traktować stosunek do nowych technologii. Dla przedstawicieli pokoleń wojennego i ZMP kryterium adaptacji nowych technologii stanowiła ich kolektywna użyteczność. Otwarcie na zmiany, które przyczynią się do poprawy standardu życia, zawdzięczali ideologii postępu. Wśród przedstawicieli pokoleń opozycji obyczajowej i odwilży przejawia się współczesny regulator praktyk – moda, która polega na naśladownictwie nowych zewnętrznych wzorów motywowanych poszukiwaniem pożądanej stymulacji emocjonalnej. Jednostki rozwijają swoje zaangażowanie w praktyki, które przynoszą im emocjonalne korzyści. Umiejętności związane z korzystaniem z nowych technologii są współcześnie elementami większości praktyk angażujących jednostki. Kompetencje cyfrowe są nabywane mimochodem w trakcie wykonywania angażującej praktyki.
Item
Rationalization of pleasure and emotions: The analysis of the blogs of Polish minimalists
(Polish Sociological Association, 2016) Zalewska, Joanna; Cobel-Tokarska, Marta; Maria Grzegorzewska University
In this paper, we focus on consumption practices reflected on blogs of Polish minimalists. We analyzed 16 top blogs of the minimalists present in the Polish blogosphere. The objective of the minimalists is to consume less and live simple life without the excess of material objects. We studied the instructions of everyday conduct which the minimalists give on their blogs, as well as the meanings they assign to their practices: their personal stories of becoming a minimalist and statements of their values. The authors belong to one generation—their childhood took place in the times of the shortage economy in the 1980s. This influenced the whole trajectory of their lives and their consumer choices. To interpret their practices we use the categories of rationalization of Max Weber and modern hedonism of Colin Campbell. It appears that minimalists strive for reaching certain emotional states, e.g. peace and wellbeing they imagine, in line with the theory of modern hedonism. A path to those emotional states consists of rationalization of all the temporary, impulse-based pleasures and control over emotions involved in consumption.
Item
Rewolucja konsumpcyjna i kształtowanie się podmiotu emocjonalnego w perspektywie Norberta Eliasa
(Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2015) Zalewska, Joanna; Maria Grzegorzewska University
The aim of this article is to analyze the interdependence between the processes of forming mass markets and the processes of rationalizing emotion and the shaping of modern hedonism. The author uses the perspective of Norbert Elias’s process sociology, in which the monopolization of resources results in the growth of dependence between all the inhabitants of the territory encompassed by the monopoly, and this is accompanied by a civilizing process, or the rationalization of the behaviours of individuals. The author presents the idea that the integration process at the level of humanity, as survival unit on the platform of the global market and consumption culture, is ongoing. As an example, the author analyzes the first stage in the consumer revolution in Poland after the Second World War, where fashion was shaped on one side by the socialist ideology of progress, and on the other by the romantic ethic present in communications from the West. Individual emotion as a factor guiding behaviour corresponds to the logic of the market, and fashion is the process of mediating between the market and the individual.