OPEN Repository

Welcome to OPEN - the Repository of Open Scientific Publications, run by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw, previously operating as the CeON Repository. The Repository enables Polish researchers from all fields to openly share their articles, books, conference materials, reports, doctoral theses, and other scientific texts.

Publications in the Repository are indexed by the most important search engines and aggregators and downloaded by users worldwide. We invite you to create an account, deposit your publications, and use the resources of the Repository.

22799 archived items

Recent Submissions

Item
Wpływ integracji imigrantów na lokalne społeczności
(Instytut Spraw Publicznych, 2008) Bieniecki, Mirosław; Pawlak, Mikołaj
Item
Laboratories of Integration. Lessons from Belgium, Great Britain, Catalonia and Portugal
(Caritas Polska, 2009) Pawlak, Mikołaj; Bieniecki, Mirosław
Item
Laboratoria integracji. Lekcje z doświadczeń brytyjskich, belgijskich, katalońskich i portugalskich
(Caritas Polska, 2009) Pawlak, Mikołaj; Bieniecki, Mirosław
Item
Służby specjalne w państwie demokratycznym
(Akademia Obrony Narodowej, 2005) Zalewski, Sławomir; Akademia Obrony Narodowej
Monografia (drugie wydanie; pierwsze z roku 2002) poświęcona omówieniu roli służb specjalnych w państwie demokratycznym. Obejmuje opis tradycyjnych funkcji wywiadu i kontrwywiadu oraz ich tradycyjnej roli w państwie. Charakteryzuje powiązania służb z instytucją władzy politycznej poprzez pryzmat ich funkcji - informacyjnej (traktowanej jako podstawowa; obejmującej procesy cyklu wywiadowczego oraz szerzej, informowania o zagrożeniach zewnętrznych i wewnętrznych), procesowej (odnoszącej się do służb specjalnych wyposażonych w uprawnienia dochodzeniowo-śledcze) oraz ochronno-kontrolnej (związanej z zadaniami ochrony państwowych tajemnic i nadzoru nad systemem ochrony informacji niejawnych. Istotną częścią jest omówienie standardów kontroli służb w państwach demokratycznych oraz praktyki nadzoru władzy wykonawczej, kontroli sprawowanej przez organy władzy ustawodawczej i sądowniczej w warunkach polskich. Całość wieńczą ustalenia co do perspektyw służb specjalnych, działających w warunkach globalizacji, współzależności politycznej i ekonomicznej, cyfryzacji wg stanu wiedzy na rok 2005.
Item
Segmentation of Polish and Czech regions regarding the society wealth level and structural policy
(Faculty of Social and Economics Studies Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem, 2004) Sobczak, Elżbieta; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wroclaw University of Economics and Business