Stosunek uczniów szkół gimnazjalnych do „Innych” i jego implikacje pedagogiczne

Abstract
W tekście przedstawiono wyniki badań ujęte w dysertacji: Uwarunkowania stosunku gimnazjalistów do Innych (2016). Uwzględniono 4 wyznaczniki „inności” i 6 kategorii „Innych”. Grupą badawczą stali się gimnazjaliści z klas integracyjnych i nieintegracyjnych z Krakowa. Najlepiej oceniali oni osoby ubogie i na wózku inwalidzkim, a najgorzej: osoby z zespołem Downa. Największe różnice międzygrupowe wystąpiły w ocenie osób czarnoskórych. Badani z klas integracyjnych w większości gorzej oceniali „Innych”, co wskazuje na instytucjonalny poziom integracji i istotność realizacji celów edukacji antydyskryminacyjnej oraz międzykulturowej.

The article presents conclusions from dissertation: Determinants of middle school students’ attitudes to the Other (2016). I pointed to 4 factors of distinctness and 6 categories „Others”. The research group are students from integration school and school for all from Kraków. The obtained results indicate that people in wheelchairs and poor people have become the best rated „Others”, and the worst – people with Down syndrome. The largest intergroup differences were revealed in relation to black people. Students from integration school are less accepting toward Others than pupils from integration school. This may indicate an institutional level of inclusion in integration classes. It is important to popularize actions serving the purposes of anti-discrimination and intercultural education.
Description
Keywords
Citation
Smoter, K. (2018). Stosunek uczniów szkół gimnazjalnych do „Innych” i jego implikacje pedagogiczne. Eruditio et Ars, 1(1), 37-47.
Belongs to collection