Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych - szanse i wyzwania

Full item record

dc.contributor.authorKlimczuk, Andrzej
dc.date.accessioned2014-11-16T20:32:45Z
dc.date.available2014-11-16T20:32:45Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractWe współczesnej polityce rynku pracy udział biorą nie tylko takie podmioty publiczne, jak urzędy pracy, lecz także niepubliczne agencje zatrudnienia prowadzone przez podmioty komercyjne i organizacje pozarządowe. Agencje zatrudnienia, mając zróżnicowane cele, struktury i formy zarządzania, podejmują w znacznej mierze działalność aktywizacyjną, zaadresowaną do grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym do osób niepełnosprawnych. Opracowanie ma na celu przybliżenie potencjału krajowych agencji zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Artykuł zwraca uwagę na teoretyczne koncepcje współpracy publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia na poziomie lokalnym i regionalnym. Przybliżono także wybrane wyniki badania własnego, w którym przeprowadzono analizę źródeł wtórnych i indywidualne telefoniczne wywiady kwestionariuszowe. W podsumowaniu przedstawiono rekomendacje praktyczne i potencjalne kierunki dalszych badań.pl_PL
dc.description.abstractContemporary labor market policy involves not only the public sector as labour offices, but also private employment agencies run by commercial entities and non-governmental organizations. Employment agencies have different objectives, structures and forms of management. They take a large extent of activation services addressed to people in a specific situation on the labor market, including disabled persons. Article aims to introduce the capacity of national employment agencies for disabled people, which are run by non-governmental organizations. Article draws attention to theoretical concepts of cooperation between public and private employment services at local and regional. The chapter also shows selected results of research conducted on the basis of an analysis of secondary sources and individual questionnaire telephone interviews. Summary contains practical recommendations and possible directions for further research.pl_PL
dc.description.epersonAndrzej Klimczuk
dc.identifier.citationA. Klimczuk, Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szanse i wyzwania, [w:] J. Osiński, J.Z. Popławska (red.), Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo, gospodarka, świat, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014, s. 297-307.pl_PL
dc.identifier.isbn9788373789241
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5800
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherOficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowejpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectactivation policypl_PL
dc.subjectlabor market policypl_PL
dc.subjectcross-sectoral cooperationpl_PL
dc.subjectpersons with disabilitiespl_PL
dc.subjectdisabilitypl_PL
dc.subjectnon-governmental organizationspl_PL
dc.subjectemployment agenciespl_PL
dc.subjectpolityka aktywizacjipl_PL
dc.subjectpolityka rynku pracypl_PL
dc.subjectwspółpraca międzysektorowapl_PL
dc.subjectosoby niepełnosprawnepl_PL
dc.subjectniepełnosprawnośćpl_PL
dc.subjectorganizacje pozarządowepl_PL
dc.subjectagencje zatrudnieniapl_PL
dc.titlePozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych - szanse i wyzwaniapl_PL
dc.title.alternativeNon-Governmental Employment Agencies for Disabled People - Opportunities and Challengespl_PL
dc.typearticlepl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: Klimczuk_Pozarządowe agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych – szanse i wyzwania.pdf
Size: 1.71 MB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 228 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Belongs to collection