Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii

Full item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.contributor.authorMakarska, Anetta
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.date.accessioned2015-05-25T09:29:37Z
dc.date.available2015-05-25T09:29:37Z
dc.date.issued2012
dc.descriptionPlease visit: http://krzysztoffirlej.pl/pl_PL
dc.description.abstractW 2010 roku promowano w Polsce działania w zakresie innowacyjności i upowszechniania wiedzy na jej obszarze. Działania te prowadziło Ministerstwo Gospodarki na skutek zaleceń Rady Ministerialnej OECD, która wcześniej przyjęła „Strategię innowacyjności”, wytyczającą główne kierunki jej realizacji państwom członkowskim. Główne wytyczne przedstawione w dokumencie to: wyzwania dla gospodarek krajowych w aspekcie globalnym, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i rosnącej dynamice starzenia się społeczeństw. Zgodnie z przyjętą strategią wyniki działalności naukowej i innowacyjnej, narodowe tendencje w nauce oraz politykach technologicznej i innowacyjnej, a także projektowanie i ocena polityki innowacyjnej z uwzględnieniem wzajemnych interakcji będą podstawą zrównoważonego ożywienia gospodarczego (OECD 2010). Według strategii innowacje są istotnym procesem rozwoju społecznego, który jednoczy przedstawicieli różnych środowisk, ekspertów, przedsiębiorców i pracowników nauki. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów innowacyjnych niezbędne wydaje się prawidłowe skonstruowanie polityki innowacyjności, której zadaniem będzie stworzenie otwartej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Przydatnymi czynnikami sprzyjającymi osiągnięciu założonego celu będą stabilne warunki makroekonomiczne w danym kraju i jego otoczeniu, wysoki poziom infrastruktury oraz przejrzysty i prawidłowo funkcjonujący system legislacyjny. W praktyce życia gospodarczego coraz częściej spotykamy się z realizacją przez firmy nowoczesnych projektów i wzrostem liczby rejestrowanych wynalazków. Świadczy to o zainteresowaniu firm podnoszeniem poziomu innowacyjności i wprowadzaniem elementów nowoczesnego ich funkcjonowania. Problematycznym zagadnieniem jest słaba współpraca nauki z biznesem przekładająca się na słabe wyniki firm. W przypadku państw aspirujących do najwyższych standardów funkcjonowania ich gospodarek niezwykle istotnym czynnikiem rozwoju w następnej dekadzie może okazać się wzrost dynamiki rozwoju procesów innowacyjnych. Będzie on polegał na wprowadzaniu w szerokim zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych popartych absorpcją nowości technicznych i stosowaniu nowoczesnych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach. Nowy ład gospodarczy wymusza także modernizację przedsiębiorstw za pomocą podnoszenia poziomu ich innowacyjności.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents some issues of innovative actions in meat industry enterprises according to the assumptions of OECD “Strategies of Innovativeness” from 2010. These actions contain designing and initiating the innovative policy among other things. Theoretical considerations included in the article are devoted to evaluation of the selected factors which are favourable to innovative ventures. They are to influence the economic development through modern functioning of companies and balanced economic revival of the country. Empirical research was done in meat industry enterprises in Podkarpacie Province. The subject of study included dynamics and the structure of capital expenditure in big companies as well as expenditure and the results of investment activity in medium-sized firms in 2007-2009, which determine of innovative actions.pl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.identifier.citationK. Firlej, Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii, FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2012, Oeconomica 297 (68), 37–46pl_PL
dc.identifier.issnISSN 2081-1284, e-ISSN 2300-5378
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6816
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subjectinnovativenessen
dc.subjectfood industryen
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.titleDziałania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategiipl_PL
dc.title.alternativeINNOVATIVE ACTIONS IN FOOD INDUSTRY ENTERPRISES AS A STRATEGY ELEMENTe
dc.typearticlepl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: Działania-innowacyjne-firm-przemysłu-spożywczego-jako-element-ich-strategii.pdf
Size: 80.89 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description: DZIAŁANIA INNOWACYJNE FIRM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO JAKO ELEMENT ICH STRATEGII
License files
Name: license.txt
Size: 433 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Belongs to collection