Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach w związku ze zmianami w gospodarce

Abstract
Głównym celem niniejszego opracowania jest diagnoza obecnego oraz przyszłego zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych sektorach gospodarki, jak również identyfikacja bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania pracodawców w zakresie podnoszenia oraz nabywania nowych kompetencji i kwalifikacji. W raporcie dokonano przeglądu istniejących badań i raportów z zakresie kompetencji przyszłości, wynikających z kluczowych zmian we współczesnej gospodarce. W toku przeglądu zidentyfikowano kluczowe umiejętności cyfrowe, związane między innymi z zyskującymi na znaczeniu zjawiskami pracy zdalnej, automatyzacji procesów biznesowych i robotyzacji, jak również wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy (w szczególności sztucznej inteligencji oraz internetu rzeczy). Umiejętności te stanowiły przedmiot badań CAWI przeprowadzonych na potrzeby raportu. Oprócz odniesienia się do wyżej wymienionych celów w badaniach podjęto również próbę oceny wpływu aktualnych zjawisk, to jest pandemii COVID-19, wojny w Ukrainie oraz wynikającej z nich wysokiej inflacji na zapotrzebowanie pracodawców na umiejętności cyfrowe. Raport wieńczy podsumowanie wyników empirycznych oraz wynikających z nich rekomendacji dla przedsiębiorstw i polityki edukacyjnej.
Description
Keywords
Citation
Shelest-Szumilas, O., Trąpczyński, P., Rydzak, W., Woźniak-Jęchorek, B., Kuźmar, S., Fazlagić, J., Jasiczak, J., Lis, K., Szymkowiak, A., (2023). Prognoza zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w wybranych branżach w związku ze zmianami w gospodarce. Warszawa: Konfederacja Lewiatan
Belongs to collection