Czynniki warunkujące aktywność turystyczno-rekreacyjną kobiet

Full item record

dc.contributor.authorŁubkowska, Wioletta
dc.contributor.authorSieńko-Awierianów, Elżbieta
dc.contributor.authorMałek, Hanna
dc.contributor.organizationWydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.date.accessioned2015-11-12T08:44:32Z
dc.date.available2015-11-12T08:44:32Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractCelem podjętych badań było określenie uwarunkowań aktywności turystyczno-rekreacyjnej kobiet. Główny problem badawczy zawarty został w pytaniu: Jakie czynniki decydują o podejmowaniu aktywności turystyczno-rekreacyjnej przez kobiety? Sformułowano następujące hipotezy: 1. Najważniejszymi czynnikami determinującymi podjęcie aktywności turystyczno- rekreacyjnej są: sytuacja materialna, czynniki społeczne oraz aspekty zdrowotne i estetyczne. 2. Głównymi barierami aktywności ruchowo-turystycznej są: warunki finansowe, czas wolny. Przeprowadzone badania napawają optymizmem. Większa część badanych kobiet preferuje czynne formy spędzania czasu wolnego i przynajmniej 1-2 razy w tygodniu uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Głównym motywem do podejmowanej aktywności ruchowej są względy zdrowotne. Kobiety chciałyby więcej czasu poświęcać na aktywność ruchową, jednak ogranicza je brak czasu wolnego oraz brak wolnych funduszy. Badania wykazały, że wiek kobiet ma wpływ na osoby, z którymi najchętniej uprawiają aktywność turystyczno-rekreacyjną. W przypadku kobiet poniżej 35 lat najczęściej są to znajomi, natomiast kobiety powyżej 35 lat znacznie bardziej preferują rodzinę.pl_PL
dc.description.abstractThe objective of the undertaken survey was to define the factors determining women’s touristic and recreational activity. The main focus of the survey was formulated in the following question: What factors determine women’s touristic and recreational activity? The following hypotheses were formulated: 1. The most important factors determining women’s touristic and recreational activity include: financial situation, social factors, and health and aesthetic considerations. 2. The main impediments to touristic and recreational activity are: financial situation, lack of spare time. The conducted survey inspires optimism, as the majority of survey participants show preference for spending their spare time in an active way and engage in sporting and recreational activities at least 1–2 times a week. Women’s primary motivation for engaging in physical activity is health. Women would like to devote more time to physical activity, but they are limited by lack of spare time and available funds. As the survey demonstrated, women’s age determines their selection of people with whom they are most willing to engage in physical activity. In the case of 35 years old and younger women, these are most frequently friends, while women over 35 tend to prefer their family members.pl_PL
dc.description.epersonWioletta Łubkowska
dc.identifier.citationŁubkowska W., Sieńko-Awierianów E., Małek H. Czynniki warunkujące aktywność turystyczno-rekreacyjną kobiet, [w:] red. J. Eider, Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 22-43.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7241-952-1
dc.identifier.issn0860-2751
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7950
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subjectkobietypl_PL
dc.subjectaktywność turystyczno-rekreacyjnapl_PL
dc.subjectaktywność fizycznapl_PL
dc.subjectwomenpl_PL
dc.subjecttouristic and recreational activitypl_PL
dc.titleCzynniki warunkujące aktywność turystyczno-rekreacyjną kobietpl_PL
dc.title.alternativeFactors determining women’s touristic and recreational activitypl_PL
dc.typearticlepl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: Lubkowska_Czynniki_warunkujace_aktywnosc_turystyczno_rekreacyjna_kobiet.pdf
Size: 382.37 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 433 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Belongs to collection