Oxygen pulse as an indicator for selection of distance specialization among swimmers from the Sports Mastery School in Szczecin

Full item record

dc.contributor.authorŁubkowska, Wioletta
dc.contributor.authorTroszczyński, Jerzy
dc.contributor.organizationWydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiegopl_PL
dc.date.accessioned2015-10-30T14:16:17Z
dc.date.available2015-10-30T14:16:17Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractThe main objective of the study was to establish the level of oxygen pulse (VO2/HR) within three intensity ranges in young swimmers from the Sports Mastery School in Szczecin and establishing the starting predispositions and distance specialization of the swimmers examined. The studies encompassed a group of 34 boys aged 14-17 (15,6 ± 1.01) who had been doing swimming for 2-10 years (7.34 ± 2.12). In the evaluation of the sports level of the swimmers examined there was used the “European Ranking” employing the so-called “Swimming Score Tables” of the European Swimming Federation (LEN). The oxygen performance was evaluated using the direct method by means of a progressive oxygen power test on a bicycle ergometer. The study results have been presented as split into three groups: swimmers with short distance predispositions (S), medium distance predispositions (M) and long distance predispositions (L). The long distance swimmers were characterized by the highest value of oxygen pulse. The highest increase in oxygen pulse in the course of progressive exertion was observed in the group of medium distance swimmers. The lowest oxygen pulse characterized the group of short distance swimmers. For long distance swimming there should be directed the swimmers having a very high oxygen pulse, at the 2nd level of intensity. For medium distance swimming there should be directed swimmers with the highest increase in oxygen pulse between the 2nd and 3rd level of intensity. The swimmers characterized by low oxygen pulse at all levels of intensity may achieve successes in swimming only on short distances, where what plays a bigger role than the oxygen indicators are the somatic conditions, body type and thrust.pl_PL
dc.description.abstractGłównym celem badań było określenie poziomu tętna tlenowego (VO2/HR) w trzech zakresach intensywności u młodych pływaków ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie oraz określenie predyspozycji startowych i specjalizacji dystansowej badanych zawodników. Badaniami objęto grupę 34 chłopców w wieku od 14 do 17 lat (14,8 ± 1,01) uprawiających pływanie od 2 do 10 lat (7,34 ± 2,12). W ocenie poziomu sportowego badanych zawodników posłużono się „Rankingiem Europejskim” za pomocą tzw. „Punktacyjnych Tabel Pływackich” Europejskiej Federacji Pływackiej (LEN). Wydolność tlenową oceniono metodą bezpośrednią za pomocą progresywnego testu mocy tlenowej na ergometrze rowerowym. Wyniki badań zostały przedstawione w rozbiciu na trzy grupy: pływaków o predyspozycjach krótkodystansowych (S), średniodystansowych (M) i długodystansowych (L). Największą wartością tętna tlenowego charakteryzowali się pływacy długodystansowi. Największy przyrost tętna tlenowego przy progresywnym wysiłku zaobserwowano w grupie średniodystansowców. Najniższym tętnem tlenowym charakteryzowała się grupa pływaków krótkodystansowych. Do dystansów długich w pływaniu należałoby kierować zawodników z bardzo wysokim tętnem tlenowym na II poziomie intensywności. Do dystansów średnich w pływaniu należałoby kierować zawodników z największym przyrostem tętna tlenowego między II i III poziomem intensywności. Zawodnicy charakteryzujący się niskim tętnem tlenowym na wszystkich poziomach intensywności mogą odnosić sukcesy jedynie na dystansach krótkich w pływaniu, gdzie większą rolę od wskaźników tlenowych odgrywają warunki somatyczne, typ budowy i siła ciągu.pl_PL
dc.description.epersonWioletta Łubkowska
dc.description.sponsorshipUniwersytet Szczeciński, dotacja podmiotowa Nr 503-1200-230459pl_PL
dc.identifier.citationŁubkowska W., Troszczyński J. Oxygen pulse as an indicator for selection of distance specialization among swimmers from the Sports Mastery School Szczecin. [In:] eds. P. Krška, Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu IV. VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, pp. 139-146.pl_PL
dc.identifier.isbn978-80-561-0209-1
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7823
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherVERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberkupl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subjectoxygen pulsepl_PL
dc.subjectoxygen performancepl_PL
dc.subjectstarting predispositionspl_PL
dc.subjectdistance specializationspl_PL
dc.subjectsports levelpl_PL
dc.subjectsports careerpl_PL
dc.subjectyoung swimmerspl_PL
dc.subjectswimmer trainingpl_PL
dc.subjectswimmingpl_PL
dc.subjectsport pedagogicspl_PL
dc.subjecttętno tlenowepl_PL
dc.subjectwydolność tlenowapl_PL
dc.subjectpredyspozycje startowepl_PL
dc.subjectspecjalizacje dystansowepl_PL
dc.subjectpoziom sportowypl_PL
dc.subjectkariera sportowapl_PL
dc.subjectmłodzi pływacypl_PL
dc.subjecttrening pływackipl_PL
dc.subjectszkolenie wyczynowepl_PL
dc.subjectpływaniepl_PL
dc.subjectsportpl_PL
dc.titleOxygen pulse as an indicator for selection of distance specialization among swimmers from the Sports Mastery School in Szczecinpl_PL
dc.title.alternativeTętno tlenowe jako wskaźnik doboru specjalizacji dystansowej u pływaków ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczeciniepl_PL
dc.typearticlepl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
oxygen_pulse.pdf
Size:
224.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 433 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Belongs to collection