Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Full item record

dc.contributor.authorBurski, Jan
dc.contributor.authorChłoń-Domińczak, Agnieszka
dc.contributor.authorPalczyńska, Marta
dc.contributor.authorRynko, Maja
dc.contributor.authorŚpiewanowski, Piotr
dc.contributor.organizationInstytut Badań Edukacyjnychpl_PL
dc.date.accessioned2015-01-26T10:02:51Z
dc.date.available2015-01-26T10:02:51Z
dc.date.issued2013-10
dc.description.abstractNiniejszy raport przedstawia wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) przeprowadzonego w latach 2011-2012 w 24 krajach. Badanie przygotowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Łącznie przebadano 166 tys. osób w wieku 16-65 lat, w tym ponad 9 tys. Polaków. Unikatową częścią badania jest bezpośredni pomiar trzech umiejętności: rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Kompetencje mierzone w PIAAC są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz nabywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. Pierwsze trzy rozdziały raportu obejmują wprowadzenie do koncepcji i metodologii badania: omówiona jest historia badań kompetencji, rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju oraz cele badania PIAAC i definicje mierzonych w nim umiejętności. Ponadto przedstawiony jest schemat wywiadu i pomiaru umiejętności, a także opis realizacji badania w Polsce. Kolejne rozdziały poświęcone są analizie wyników PIAAC, z naciskiem na analizę wyników Polaków. Przedstawione są kolejno wyniki PIAAC w perspektywie międzynarodowej, zróżnicowanie kompetencji Polaków, w tym w odniesieniu do ich sytuacji na rynku pracy, intensywności wykorzystywania badanych umiejętności oraz aktywności edukacyjnej. Osobne rozdziały poświęcone są kompetencjom osób młodych rozważanych w kontekście ich ścieżek edukacyjnych i losów zawodowych, analizie zróżnicowania kompetencji wykorzystywania TIK oraz porównaniu wyników badania IALS (przeprowadzonego w Polsce w 1994 r.) i PIAAC. Uzyskane wyniki są dobrą bazą do dalszych pogłębionych analiz.pl_PL
dc.description.epersonMarta Palczyńska
dc.description.sponsorshipRaport przygotowany w ramach projektu systemowego Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-61693-23-9
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6089
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Badań Edukacyjnychpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectedukacja formalnapl_PL
dc.subjecttechnologia informacyjno-komunikacyjnapl_PL
dc.subjectkompetencjepl_PL
dc.subjectedukacja dorosłychpl_PL
dc.subjectumiejętności podstawowepl_PL
dc.subjectumiejętności poznawczepl_PL
dc.subjectrozumienie tekstupl_PL
dc.subjectrozumowanie matematycznepl_PL
dc.titleUmiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)pl_PL
dc.typereportpl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: ibe-raport-PIAAC-2013.pdf
Size: 9.72 MB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 228 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Belongs to collection