Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy

Full item record

dc.contributor.authorDąbrowska, Katarzyna
dc.contributor.authorMiturska, Ewa
dc.contributor.authorMoskalewicz, Jacek
dc.contributor.authorWieczorek, Łukasz
dc.contributor.organizationInstytut Psychiatrii i Neurologiipl_PL
dc.date.accessioned2015-03-17T10:09:00Z
dc.date.available2015-03-17T10:09:00Z
dc.date.issued2012-06
dc.description.abstractCelem artykułu jest podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat doraźnych i długofalowych konsekwencji zdrowotnych i społecznych ponoszonych zarówno przez rekreacyjnych jak i regularnych użytkowników marihuany. Materiał i metoda. Materiału poszukiwano na stronach internetowych światowych i europejskich autorytetów w zakresie zdrowia publicznego i polityki wobec substancji psychoaktywnych, oraz na stronie Medline - największej bibliograficznej bazy danych na świecie z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych. Słowa kluczowe uwzględnione w przeglądzie, to marihuana, marijuana, cannabis. Szczególną uwagę poświęcono raportom, przeglądom, meta–analizom podsumowującym doświadczenia i wyniki badań. Wyniki. Szczególnie długotrwałe zażywanie marihuany w porównaniu do okazjonalnego, czy rekreacyjnego używania, może być związane z podwyższonym ryzykiem zdrowotnym oraz może pociągać za sobą negatywne konsekwencje w funkcjonowaniu społecznym. Większość konsumentów używających marihuany eksperymentalnie lub okazjonalnie nie ponosi poważniejszych konsekwencji zdrowotnych, jak i społecznych. Jak się wydaje szkody społeczne, związane z używaniem przetworów konopi wynikają przede wszystkim z kryminalizacji zjawiska a nie z właściwości THC.pl_PL
dc.description.abstractThis article aims to summarize the current state of knowledge on the immediate and long-term health and social consequences experienced by both the recreational and regular users of marijuana. Method. Material was sought on the websites of global and European authorities on public health and policy on psychoactive substances, and on Medline - the largest bibliographic database in the world on medicine and related sciences. Key words included in the review, it is marijuana, marihuana, cannabis. Particular attention was paid to the reports, surveys, meta-analysis summarizing the experiences and results Results. Especially long-term use of marijuana as compared to occasional or recreational use, may be associated with increased health risks, and may entail negative consequences for social functioning. Most consumers who use marijuana experimentally or occasionally does not experience serious health and social consequences. It seems that the social harm associated with the use of cannabis preparations is mainly due to the criminalization of the phenomenon, not result directly from the properties of THC.en
dc.description.epersonŁukasz Wieczorek
dc.identifier.citationDąbrowska, K., Miturska, E., Moskalewicz, J. & Wieczorek, L. (2012). Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy. [The consequences of marijuana use and abuse – a review]. Alkoholizm i narkomania, 2(25), 167-186.
dc.identifier.issn1689-3530
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6494
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Psychiatrii i Neurologii, Sekcja Wydawnictwpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subjectmarihuanapl_PL
dc.subjectnarkomaniapl_PL
dc.subjectnarkotykipl_PL
dc.subjectszkody zdrowotnepl_PL
dc.subjectwyniki badańpl_PL
dc.titleKonsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzypl_PL
dc.title.alternativeThe consequences of marijuana use and abuse – a reviewen
dc.typearticlepl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: The consequences of marijuana use and abuse – a review.pdf
Size: 174.03 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 433 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Belongs to collection