The Clinical Manifestation of Monkeypox (MPOX) Infection, with a Focus on People Living with HIV (PLWH): A Literature Review

Abstract
This review aims to provide an overview of the current knowledge regarding the co-infection of Monkeypox (MPOX) and HIV, with a specific emphasis on the significance of immune status and effective antiretroviral therapy (ART) on the course of MPOX infection among people living with HIV (PLWH). Typically, MPOX symptoms include skin lesions, fever, and malaise. The clinical manifestations of Monkeypox infection in PLWH can vary, depending mainly on the depletion of CD4+ lymphocytes. Patients with severe immunodeficiency caused by HIV are at a higher risk of developing health complications. Conversely, PLWH with high CD4+ lymphocyte levels tend to exhibit clinical features similar to those without HIV infection. Nevertheless, the hospitalization rate among MPOX-infected patients is observed to be lower in individuals without HIV infection compared to PLWH. Regarding treatment, ART may interact with MPOX antiviral medications, necessitating careful management. Prophylaxis, including vaccines like JYNNEOS and ACAM2000, is available for preventing orthopoxvirus infections in the general population. For immunocompromised individuals, including PLWH, pre- and postexposure prophylaxis (PrEP, PEP) with monkeypox vaccination is also advisable. In this context, JYNNEOS vaccination is recommended, while the use of ACAM2000 is contraindicated.

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie aktualnej wiedzy na temat koinfekcji wirusa małpiej ospy (MPOX) i HIV, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia statusu immunologicznego oraz skutecznej terapii antyretrowirusowej (ART) na przebieg zakażenia MPOX wśród osób żyjących z HIV (PLWH). Typowe objawy MPOX obejmują zmiany skórne, gorączkę i złe samopoczucie. Kliniczne objawy zakażenia wirusem małpiej ospy u PLWH mogą się różnić, głównie w zależności od stopnia zmniejszenia liczby limfocytów CD4+. Pacjenci z ciężkim niedoborem odporności spowodowanym przez HIV są bardziej narażeni na rozwój powikłań zdrowotnych. Natomiast PLWH z wysokim poziomem limfocytów CD4+ mają tendencję do wykazywania objawów klinicznych podobnych do tych, które występują u osób bez zakażenia HIV. Niemniej jednak, obserwuje się niższy wskaźnik hospitalizacji wśród pacjentów zakażonych MPOX bez HIV w porównaniu do PLWH. Jeśli chodzi o leczenie, ART może wchodzić w interakcje z lekami przeciwwirusowymi stosowanymi w terapii MPOX, co wymaga szczególnej uwagi. Profilaktyka, w tym szczepionki takie jak JYNNEOS i ACAM2000, jest dostępna w celu zapobiegania zakażeniom ortopoksywirusami w populacji ogólnej. Dla osób z obniżoną odpornością, w tym PLWH, zaleca się stosowanie profilaktyki przedekspozycyjnej (PrEP) i poekspozycyjnej (PEP) poprzez szczepienie przeciw małpiej ospie. W tym kontekście zaleca się szczepienie JYNNEOS, podczas gdy stosowanie ACAM2000 jest przeciwwskazane.
Description
Keywords
Citation
Alkarawi NA, Załęski A. The Clinical Manifestation of Monkeypox (MPOX) Infection, with a Focus on People Living with HIV (PLWH): A Literature Review. Review of Medical Practice. 2024;XXX(1):56-61.