„Literaci”. Przykłady działań Służby Bezpieczeństwa wobec środowiska literackiego Poznania w latach 70. XX wieku

Abstract
In this paper the activities of the Security Service (SB) towards writers in Poznań during the 1970s is described. The writers were members of the local di vision of the Związek Literatów Polskich. Based on Zbigniew Zblewski’s distinction, the author distinguishes three forms of invigilation: repressive, control and informative and through this interprets the activities of the communist political police,
Description
Keywords
Citation
„Literaci”. Przykłady działań Służby Bezpieczeństwa wobec środowiska literackiego Poznania w latach 70. XX wieku."Wolni i Solidarni. Między Ideą a Praktyką", 2023, nr 4, s. 88-99.
Belongs to collection