Giełda Zbożowa i Towarowa w Lublinie (1931–1939) – powstanie i regulacje wewnętrzne

Full item record

dc.contributor.authorChudzik, Wojciech
dc.contributor.organizationWydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniepl_PL
dc.contributor.organizationPracownia Badań nad Samorządamipl_PL
dc.date.accessioned2016-08-23T19:20:09Z
dc.date.available2016-08-23T19:20:09Z
dc.date.issued2012
dc.descriptionArtykuł wydano na licencji Commons CC-BY-NC-ND 3.0 Polska i został dodany do repozytorium przez przedstawiciela redakcji.pl_PL
dc.description.abstractPrace nad ujednoliceniem prawa giełdowego w Drugiej Rzeczypospolitej rozpoczęły się w 1920 roku. Podstawowymi zagadnieniami w dyskusji nad utworzeniem giełd towarowych na terenie Polski były problemy: koncentracji i racjonalizacji handlu, oraz specjalizacji asortymentowej. W okresie Drugiej Rzeczypospolitej wprowadzano szereg aktów prawnych, których zadaniem była regulacja giełdowego handlu zbożowo-towarowego. Dążono do ujednolicenia i jednocześnie usprawnienia obrotu na giełdach. W strukturze giełd Drugiej Rzeczypospolitej, z inicjatywy Izby przemysłowo-Handlowej w Lublinie, pojawiła się 24 stycznia 1931 roku Giełda Zbożowa i Towarowa w Lublinie. Jej zmieniające się na przestrzeni lat regulacje wewnętrzne odzwierciedlały ewolucje prawa giełdowego ogólnopolskiego na szczeblu lokalnym. W artykule przedstawiono, jakie działania podejmowała Giełda Zbożowa i Towarowa w Lublinie, aby funkcjonować sprawnie w polskim systemie giełdowym pod względem organizacyjnym i prawnym. Jej władze tworzyły regulacje wewnętrzne i dostosowywały je do ogólnopolskiego prawa giełdowego.pl_PL
dc.description.abstractThe work on standardization of commodities exchange law in the Second Polish Republic began in 1920. The main issues in the debate on establishing commodities exchanges in Poland were the following: concentration and rationalization of trade, as well as product range specialization. During the period of the Second Polish Republic a number of legal acts were introduced with the aim of regulating trade at corn and commodities exchanges. The intention was to standardize and at the same time to facilitate trade at exchanges. Within the structure of exchanges in the Second Polish Republic, on the initiative of the Chamber of Industry and Commerce in Lublin, the Corn and Commodities Exchange was established in Lublin on 24 January 1931. Its internal regulations, changing throughout the years, reflected the evolution of the national commodities exchange law at a local level. The article presents the measures taken by the Corn and Commodities Exchange in Lublin to operate efficiently in the Polish commodities exchange system in organizational and legal terms. The authorities of the Exchange introduced internal regulations and adjusted them to the national commodities exchange law.pl_PL
dc.description.epersonArtur Potocki
dc.identifier.issn2300-2662
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10210
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherFundacja Obywatelskiego Rozwoju-Rykipl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subjectChamber of Industry and Commerce in Lublinpl_PL
dc.subjectcorn and commodities exchangespl_PL
dc.subjectCorn and Commodities Exchange in Lublinpl_PL
dc.subjectIzba Przemysłowo-Handlowa w Lubliniepl_PL
dc.subjectgiełdy zbożowotowarowepl_PL
dc.subjectGiełda Zbożowo-Towarowa w Lubliniepl_PL
dc.titleGiełda Zbożowa i Towarowa w Lublinie (1931–1939) – powstanie i regulacje wewnętrznepl_PL
dc.title.alternativeThe Corn and Commodities Exchange in Lublin (1931–1939) – establishment and internal regulationspl_PL
dc.typearticlepl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: Chudzik W., Giełda Zbożowa i Towarowa w Lublinie (1931-1939) – powstanie i regulacje wewnętrzne, Rocznik Samorządowy 2012, t. 1.pdf
Size: 501.83 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description: Tekst artykułu
License files
Name: by-nc-nd_3.0.txt
Size: 320 B
Format: Plain Text
Description:
Belongs to collection