Czynniki społeczne wpływające na decyzje konsumenckie użytkowników mediów społecznościowych w Polsce i na świecie

Abstract
Celem artykułu jest analiza tego, jak ważnym elementem marketingu internetowego stały się media społecznościowe, w jaki sposób użytkownicy podchodzą do przedsiębiorstw prowadzących swoje działania w przestrzeni cyfrowej, jakie czynniki najskuteczniej wpływają na preferencje konsumenckie użytkowników mediów społecznościowych, jak również analiza, w jakim stopniu konsumenci ufają w treści podawane przez firmy i influencerów w social mediach. Metodą badawczą zastosowaną w artykule jest metoda sondażu diagnostycznego. Badanie ma charakter pilotażowy i umożliwia wstępne określenie specyfiki badanego zjawiska społecznego. Ankieta została przygotowana w formie online w języku zarówno polskim, jak i angielskim. Została udostępniona użytkownikom na takich platformach, jak Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, Wykop oraz Discord. Badania wykazały m.in., że pozytywne opinie w social mediach są bardzo ważne dla konsumentów w Polsce i na świecie. Wśród nich kluczowe miejsce zajmują rekomendacje od przyjaciół i rodziny. Analizując te wyniki, można zauważyć, że konsumenci cenią opinie innych osób, jednocześnie wykazując pewien stopień nieufności wobec pozostałych informacji pozyskiwanych w mediach społecznościowych.

The aim of this article is to analyze how important an element of online marketing social media have become, how users approach companies conducting their activities in the digital space, and what factors most effectively influence the consumer preferences of social media users and an analysis of the extent to which consumers trust the content provided by companies and influencers on social media. The research method used in this article is the diagnostic survey method. The study is the pilot nature and allows a preliminary determination of the specificity of the social phenomenon under study. The use of this method made it possible to determine the size, scope and intensity of the social phenomenon under study. The survey was prepared online, both in Polish and English. It was made available to users on platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, Wykop and Discord. Research has shown, among other things, that positive opinions in social media are very important for consumers both in Poland and around the world. However, they are not the most important for users. Respondents indicated recommendations from friends and family as well as online ratings and opinions as more important. Analyzing these results, it can be seen that consumers value the opinions of other people, but show a certain degree of distrust towards information obtained on social media.
Description
Keywords
Citation
PMigacz, R., Oleksy-Gębczyk, A., Kowalska-Jarnot, K. (2023). Czynniki społeczne wpływające na decyzje konsumenckie użytkowników mediów społecznościowych w Polsce i na świecie. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 2(12), 94-111.
Belongs to collection