Wstępna ocena stężenia związków siarki w cieku o zlewni użytkowanej typowo rolniczo

Full item record

dc.contributor.authorSzydłowski, Kamil
dc.contributor.organizationZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiskapl_PL
dc.date.accessioned2015-11-05T21:55:39Z
dc.date.available2015-11-05T21:55:39Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractSpośród związków siarki występujących w ciekach naturalnych w największym stopniu rozpowszechnione są siarczany(VI), które dostają się do wód powierzchniowych m. in. z rozpuszczania gipsu lub anhydrytu. Występowanie siarczanów(VI) w wodzie może być także wynikiem rozkładu organizmów roślinnych i zwierzęcych. Celem podjętych badań była wstępna ocena stężenia związków siarki w rzece Gowienica, uchodzącej do jeziora Miedwie stanowiącego źródło wody pitnej dla mieszkańców miasta Szczecina. Zlewnia rzeki (63,65 km2) stanowi obszar intensywnie użytkowany rolniczo. W pracy przedstawiono wyniki stężenia siarczanów(VI) z okresu kwiecień-październik 2014 roku. Próbki wody pobierano w sześciu punktach badawczych wyznaczonych na rzece z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Po analizie uzyskanych wyników stwierdzono, że w okresie badań stężenie siarczanów(VI) w wodzie wahało się od 16,7 do 72,5 mg∙dm-3 w zależności od czasu i miejsca poboru próbki wody. Największe średnie stężenie ze wszystkich punktów badawczych zanotowano w lipcu (45,8 mg∙dm-3), najmniejsze natomiast w maju (40,0 mg∙dm-3). Dodatkowo mierzono pH badanych próbek wody, które mieściło się w przedziale od 7,3 do 8,5. W badanych wodach stężenie siarczanów(VI) klasyfikowało rzekę Gowienica do I klasy czystości wód, co może świadczyć o nieznacznej zawartości związków siarki w wodach rzeki.pl_PL
dc.description.epersonKamil Szydłowski
dc.identifier.isbn978-83-63058-47-0
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7932
dc.publisherCreativetimepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subjectGowienicapl_PL
dc.subjectjony siarczanowe (VI)pl_PL
dc.subjectoczko wodnepl_PL
dc.titleWstępna ocena stężenia związków siarki w cieku o zlewni użytkowanej typowo rolniczopl_PL
dc.typearticlepl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Name: 1a.png
Size: 438.32 KB
Format: Portable Network Graphics
Description:
Name: 2.png
Size: 256.81 KB
Format: Portable Network Graphics
Description:
Name: 3.png
Size: 218.73 KB
Format: Portable Network Graphics
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 384 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Belongs to collection