Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich

Full item record

dc.contributor.authorSzczygieł, Elżbieta
dc.contributor.organizationStowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"pl_PL
dc.date.accessioned2016-10-07T21:15:04Z
dc.date.available2016-10-07T21:15:04Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractPublikacja powstała jako efekt prowadzonych w ramach projektu badań pogłębionych nad problemem ubóstwa i wykluczenia społecznego, których główną częścią obok badań literaturowych, było przeprowadzenie 90 wywiadów pogłębionych z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym (po 15 wywiadów w każdym kraju biorącym udział w projekcie). W pierwszym rozdziale prezentowane są zagadnienia teoretyczne oraz dane liczbowe pochodzące ze statystyki publicznej oraz badań społecznych dotyczące tego zagadnienia. W drugim zaprezentowana została metodyka badań pogłębionych oraz informacje na temat ich przeprowadzenia. Trzeci rozdział prezentuje sytuacje ekonomiczna oraz funkcjonowanie badanych w społeczeństwie i opiera się na danych uzyskanych bezpośrednio z wywiadów pogłębionych oraz towarzyszącej im ankiety. Czwarty, ostatni rozdział poświęcony został sposobom prewencji oraz wyjścia z ubóstwa, które zgłaszali sami badani. Na podstawie tych informacji zostały opracowane wnioski i rekomendacje wykorzystane do dalszej pracy w projekcie. Publikacja została poddana recenzji naukowej, której dokonał prof. zw. dr hab. inż. L. Woźniak z Politechniki Rzeszowskiej.pl_PL
dc.description.epersonElżbieta Szczygieł
dc.description.sponsorshipKomisja Europejska, Program Erasmus+ Partnerstwa Strategicznepl_PL
dc.identifier.citationSzczygieł, E. (2016). Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich. CWEP. Rzeszówpl_PL
dc.identifier.isbn978-83-938774-3-0
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10521
dc.publisherStowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości"pl_PL
dc.relation2014-1-PL01-KA204-003326pl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectubóstwopl_PL
dc.subjectwykluczenie społecznepl_PL
dc.subjectbadania naukowepl_PL
dc.titleOblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskichpl_PL
dc.typebookpl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: O1-A4. Publication on poverty_PL.pdf
Size: 1.71 MB
Format: Adobe Portable Document Format
Description: Monografia naukowa
License files
Name: license.txt
Size: 452 B
Format: Plain Text
Description:
Belongs to collection