Zachowania klientów sektora usług bibliotecznych

Abstract
Zdolność do rozpoznawania potrzeb informacyjnych, kulturalnych i społecznych potencjalnych i aktualnych klientów biblioteki oraz umiejętność kształtowania ich zachowań i nawyków, jak również znajomość mechanizmów, które wyznaczają schematy postępowania i podejmowania decyzji są kluczowymi kompetencjami biblioteki w obszarze marketingu. W rozdziale przeanalizowano zagadnienie zachowań klientów sektora usług bibliotecznych.
Description
Keywords
Citation
WOJCIECHOWSKA Maja. Zachowania klientów sektora usług bibliotecznych. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Marketing w działalności bibliotecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2023, s. 288-306. ISBN 978-83-89316-82-0.