Posługa najuboższym w nauczaniu Jana Pawła II

Abstract
Description
Keywords
Citation
P. Mazur, Posługa najuboższym w nauczaniu Jana Pawła II, w: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet II. Chudoba, red. P. Budaj, M. Čevan, M. Špánik, Poprad 2009, s. 59-62.
Belongs to collection