Pogranicza kulturowe. Kultura Samów wobec szans i zagrożeń współczesności

Abstract
Description
Keywords
Citation
Banaś, M. (2010). Pogranicza kulturowe. Kultura Samów wobec szans i zagrożeń współczesności. W: A. Radomski, R. Bomba (red. nauk.), Granice w kulturze (s.35-44). Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja