Portale intranetowe. Zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny, korzyści dla pracowników i dla organizacji

Abstract
W nowoczesnej organizacji portale intranetowe są nie tylko elektroniczną platformą komunikacji wewnętrznej, ale stanowią także efektywny środek usprawniania pracy zespołowej, rozwoju zarządzania wiedzą oraz budowy wartościowych relacji pracowniczych. Wdrażanie portali intranetowych w przedsiębiorstwie stanowi złożone przedsięwzięcie obejmujące zagadnienia organizacyjne, informatyczne, psychologiczne, a nawet prawne. Niniejsza monografia w przekrojowy sposób omawia zagadnienia funkcjonowania portali intranetowych w organizacjach oraz przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w wybranych polskich przedsiębiorstwach i instytucjach. Praca wychodzi naprzeciw zainteresowaniom badaczy funkcjonowania współczesnych organizacji, może też stanowić pomoc dla praktyków projektujących, wdrażających i rewitalizujących portale intranetowe. Intencją autorów jest również zainteresowanie zarządów organizacji celowością inwestowania w rozwój portali intranetowych, które są nieodzownym składnikiem rozwoju zarządzania wiedzą i budowy kapitału intelektualnego w nowoczesnej organizacji.
Description
Keywords
Citation
Fazlagić, J.; Sikorski, M.; Sala, A. (2014). Portale intranetowe. Zarządzanie wiedzą, kapitał intelektualny, korzyści dla pracowników i dla organizacji. Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Belongs to collection