Etyka Graalem sztucznej inteligencji

Abstract
Referat porusza kwestię sztucznej inteligencji (SI) i jej oddziaływania na edukację. Dynamiczny rozwój i upowszechnianie się technologii generatywnej SI we wszystkich sferach życia społecznego nie ma precedensu w historii. Mimo to stosunkowo niewiele uwagi poświęca się wpływowi SI na sektor edukacyjny. Jest to tym bardziej niepokojące, że wypracowywanie norm etycznych dla SI nie może odbywać się wyłącznie na papierze – muszą one zostać zinternalizowane przez społeczeństwo. To właśnie edukacja powinna wziąć na siebie odpowiedzialność za to zadanie. Etyka SI, dynamicznie rozwijająca się również w kontekstach pozaakademickich, mimo rosnącej presji ze strony potentatów technologicznych, jest naszym zdaniem kluczem do przygotowania edukatorów na wyzwania związane z wdrażaniem SI w szkołach i na uczelniach. W celu lepszego zrozumienia tematu przedstawiamy zarówno wyłaniający się konsensus w zakresie rekomendacji etycznych dotyczących odpowiedzialnej SI, jak i ich implementacji w procesie nauczania.
Description
Keywords
Citation
Wyrwa, F., Wyrwa, M. (2023). Etyka Graalem sztucznej inteligencji. XXIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, s. 152-165. Łódź.