Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w opinii kobiet subregionu radomskiego

Abstract
Artykuł przedstawia regulacje prawne umożliwiające godzenie życia zawodowego z rodzinnym, świadczenia ułatwiające godzenie pracy zawodowej z życiem prywatnym oraz wyniki przeprowadzonych badań własnych autora dotyczących godzenia życia zawodowego i rodzinnego w opinii kobiet na Południowym mazowszu.
Description
Keywords
Citation
A. Durasiewicz, Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w opinii kobiet subregionu radomskiego – w: „Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce”, pod redakcją C. Sadowskiej-Snarskiej, wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011
Belongs to collection