Wpływ służby zawodowej na jakość życia rodzinnego strażaków Państwowej Straży Pożarnej na podstawie badań własnych

Abstract
Celem artykułu jest próba identyfikacji siły wpływu służby zawodowej na jakość życia rodzinnego strażaków pełniących służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 5 przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Oliwie. W badaniu wykorzystano metodę kwestionariusza ankiety. Analiza wyników danych empirycznych przyczyniła się do charakterystyki wzajemnych zależności zachodzących między służbą zawodową a rodziną. Uzyskany materiał badawczy stanowi przyczynek i zaproszenie do dalszych eksploracji z zakresu współzależności życia zawodowego i rodzinnego strażaków pełniących na co dzień służbę w podziale bojowym.

The goal of the article is trying to identify the strenght of influence the professional service on the quality of firefighter's family life working in the 5th Rescue and Firefighting Unit of Municipal Fire Departament in the State Fire Brigade in Gdansk-Oliwa. The survey method has been used in the study. The analysis of the results of empirical research was used for characterizing the mutual dependencies between the professional service and the family life. Research material obtained became an invitation for further exploration in the field of interdependence of professional and family lives of the firefighters working in the combat division.
Description
Keywords
Citation
Lisica, J. (2022). Wpływ służby zawodowej na jakość życia rodzinnego strażaków Państwowej Straży Pożarnej na podstawie badań własnych. Studia Humanistica Gedanensia, 7, 151-173
Belongs to collection