Szkolenie Naczelników OSP

Abstract
W ramach prezentowanego podręcznika pn. "Szkolenia Naczelników OSP" znajdują się materiały zawierające 7 tematów przeznaczonych do realizacji w czasie 13 godzin wykładów. W podręczniku omówione zostały następujące kwestie: Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej, Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Wybrane zagadnienia operacyjne, ceremoniał pożarniczy, Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP i MDP.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection