Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach

Abstract
Zarządzanie procesami biznesowymi oraz doskonalenie jest pojęciem bardzo szerokim, z tego powodu, pisząc książkę, musiałem wybrać pewne tematy, a inne pominąć. Zagadnienia i narzędzia wyselekcjonowałem i opisałem na podstawie kilku kryteriów. Po pierwsze, wybrałem tematy, które uważam za najważniejsze z punktu widzenia długoterminowej stabilności i rentowności biznesu. Jednocześnie starałem się szerzej omówić te procesy, które rzadziej występują w podręcznikach. Zazwyczaj przykłady dotyczące jakości i ciągłego doskonalenia skupiają się na procesach produkcyjnych, tymczasem organizacja musi doskonalić wszystkie realizowane procesy, z tego powodu metody i narzędzia są omówione w kontekście procesów innych niż tylko produkcja. Większość organizacji słusznie skupia się na działaniach związanych ze zwiększeniem sprzedawanego wolumenu, ewentualnie na poprawie marży jednostkowej. Drugim ważnym obszarem zainteresowania są koszty, i to zazwyczaj koszty związane z produkcją. Takie działanie jest oczywiste, ponieważ koszty produkcji są zazwyczaj największe i każda drobna jednostkowa oszczędność pomnożona przez produkowany wolumen daje pożądany efekt w postaci poprawy wyniku finansowego. Prawdopodobnie z tego właśnie powodu produkcja jest obszarem, w którym działań związanych z doskonaleniem powinno być najwięcej. Rzadziej dostrzega się jednak inne możliwości poprawy wyniku finansowego, takie, które związane są np. z procesami wsparcia. Innym argumentem przemawiającym za skupieniem się na innych procesach, a nie tylko na produkcji, jest fakt, że większość problemów z organizacją produkcji ma swoje korzenie w procesach zarządczych oraz niespójności organizacji z przyjętymi modelami bliznowymi. Podsumowując, niniejsza publikacja jest zbiorem praktycznych rozwiązań i komentarzy na temat poprawy efektywności procesów biznesowych. Skupia się głównie na zagadnieniach związanych z zarządzaniem ukierunkowanym na optymalizację i racjonalizację kosztów działalności.
Description
Keywords
Citation
Nawrat R.: Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach. Elamed, Katowice 2021
Belongs to collection