Bezpieczeństwo a pewność prawa: dwie metody stosowania prawa w ramach Unii Europejskiej

Full item record

dc.contributor.authorKoszowski, Maciej
dc.contributor.organizationWyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczejpl_PL
dc.date.accessioned2014-08-25T11:12:35Z
dc.date.available2014-08-25T11:12:35Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractArtykuł podejmuje problematykę metody stosowania prawa w kontekście bezpieczeństwa, jakie wynikać ma z pewności prawa Unii Europejskiej. W tym też celu autor poddaje logiczno-psychologicznej analizie dwie takie metody: a) wynoszoną na piedestał w common law, prawniczą analogię oraz b) wiązaną ściśle z systemami prawnymi typu civil law, prawniczą dedukcję (przybierającą też postać sylogizmu prawniczego). Przy tym rezultat rozumowania według obu tych metod uznany został za zależny, nie tylko od operacji myślowych przebiegających na poziomie racjonalnego systemu rozumowania, ale również, i to w stopniu znacznym, od wyniku rozumowania intuicyjnego, bazującego na zgromadzonych w pamięci długoterminowej doświadczeniach/informacjach. Ponadto możliwość zwiększania pewności prawa w stosunku do prawniczej dedukcji została tu skorelowana z podnoszeniem progu, do wysokości którego mają być podejmowane decyzje absurdalne (niesprawiedliwe) mające uzasadnienie w językowej analizie tekstu aktu prawnego; podczas gdy intersubiektywność otrzymywanych za pośrednictwem prawniczej analogii konkluzji, ilekroć nie ma się to odbywać poprzez wpływanie na zasoby, z których korzysta rozumowanie intuicyjne, uznana została za ustawioną na względnie stałym poziomie: tzw. oczywistych (bardzo bliskich) analogii.pl_PL
dc.description.abstractThe article touches on the issue of the method by which the law is applied in the context of the security flowing from the certainty of the European Union law. To this aim, the Author has analyzed, form the psychological and logical perspective, two such methods: legal analogy (being often regarded as a hallmark of common law) and legal deduction as a typical method of applying canonical texts in the civil law legal systems. The outcomes of both these method turn out to be dependent on the rational, but to the great extent, also on intuitive system of human reasoning. The latter bases on the experience and data accumulated in the so-called long-term memory, processing all information automatically and preconsciously. Nevertheless, the issue of legal certainty appears to be not the same in each of the aforementioned method. With regard to legal deduction, the certainty of outcomes may be enhanced by the raising of the threshold of absurd (unjust) decision grounded in the linguistic meaning of the wording of a legal provision, while as to legal analogy such certainty is – if we do not wish to standardize the resources upon which intuition operates – the effect of the so-called obvious (in the sense: very close) analogies that are relatively fixed.en
dc.description.epersonMatt Matt
dc.description.sponsorshipMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższegopl_PL
dc.identifier.citation„Bezpieczeństwo a pewność prawa: dwie metody stosowania prawa w ramach Unii Europejskiej”, [w:] Kategoria bezpieczeństwa w prawnym wymiarze Unii Europejskiej, red. S.M. Grochalski, Dąbrowa Górnicza 2014, s. 113-134pl_PL
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5086
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsDozwolony użytek
dc.subjectpodświadomepl_PL
dc.subjectracjonalnepl_PL
dc.subjectintuicyjnepl_PL
dc.subjectintuicjapl_PL
dc.subjectrozumowaniepl_PL
dc.subjectsylogizm prawniczypl_PL
dc.subjectdedukcjapl_PL
dc.subjectanalogiapl_PL
dc.subjectprawopl_PL
dc.subjectpreconsciouspl_PL
dc.subjectsubconsciouspl_PL
dc.subjectdeliberatepl_PL
dc.subjectrationalpl_PL
dc.subjectintuitivepl_PL
dc.subjectintuitionpl_PL
dc.subjectreasoningpl_PL
dc.subjectlegalpl_PL
dc.subjectsyllogismpl_PL
dc.subjectdeductionpl_PL
dc.subjectanalogypl_PL
dc.subjectlawpl_PL
dc.titleBezpieczeństwo a pewność prawa: dwie metody stosowania prawa w ramach Unii Europejskiejpl_PL
dc.title.alternativeSecurity Against Legal Certainty: Two Methods of Applying the Law within the European Unionen
dc.typearticlepl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: Bezpieczeństwo a pewność prawa. Dwie metody stosowania prawa w ramach Unii Europejskiej. Dr Maciej Koszowski.pdf
Size: 407.5 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 228 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Belongs to collection