Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym

Abstract
Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Cechy rolnictwa zrównoważonego. Funkcje gospodarstwa rolniczego i jego złożoność. Makroekonomiczne uwarunkowania rolnictwa industrialnego i społecznie zrównoważonego. Wycena usług środowiskowych, świadczonych przez rolnictwo. Rolnictwo zrównoważone a rozwój polskiego rolnictwa i wsi. Wspieranie zrównoważonego gospodarowania przez program rolno-środowiskowy. Koncepcja wykorzystania warunków ekonomicznych do oceny wpływu rolnictwa na środowisko. Koncepcja wykorzystania danych FADN do ustalenia stopnia zrównoważenia gospodarstw. Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Austrii.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 11
Keywords
Citation
Belongs to collection