Wykorzystanie analizy scenariuszowej otoczenia w określeniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego

Full item record

dc.contributor.authorFirlej, Krzysztof
dc.contributor.organizationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.date.accessioned2015-07-24T19:39:27Z
dc.date.available2015-07-24T19:39:27Z
dc.date.issued2006
dc.descriptionPlease visit: www.krzysztoffirlej.plpl_PL
dc.description.abstractThe paper delineates possible ways of applying scenario analysis techniques to assess competitiveness of companies in the food and the agriculture sector. The first theoretical part of the paper presents methodology of constructing a scenario of sector development, and emphasizes the role of scenario analysis in minimising risk in current and future business activity. The second part of the paper deals with practical use of the proposed analysis in the sector.en
dc.description.abstractKażde przedsiębiorstwo funkcjonujące w nowocześnie zorganizowanej gospodarce wolnorynkowej musi przewidywać sposób swojego postępowania w najbliższej przyszłości uwzględniając warunki tworzone przez bieżącą sytuację gospodarczą. Aby wykorzystać nadarzające się okazje i wyeliminować destymulanty prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa ich menedżerowie powinni posłużyć się właściwym instrumentarium narzędziowym. W ekonomii istnieje wiele metod przewidywania i prognozowania najbliższej przyszłości, które można wykorzystać w tym celu. Jedną z nich jest analiza scenariuszowa otoczenia. Please visit: www.krzysztoffirlej.plpl_PL
dc.description.epersonKrzysztof Firlej
dc.identifier.citationK. Firlej, Wykorzystanie analizy scenariuszowej otoczenia w określeniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. [w] Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1118, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 228-236.pl_PL
dc.identifier.issn0324-8445
dc.identifier.urihttps://depot.ceon.pl/handle/123456789/7316
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl
dc.subjectdiagnoza rozwoju przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectkorzyści konkurencyjne w agrobiznesiepl_PL
dc.subjectendogeniczne determinanty rozwojupl_PL
dc.subjectmetody scenariuszowepl_PL
dc.subjectgospodarka rynkowapl_PL
dc.subjectaspekty strategiczne rozwojupl_PL
dc.subjectmiędzynarodowe strategie rozwojupl_PL
dc.subjectcele strategicznepl_PL
dc.subjectstrategie rozwoju przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectCAPpl_PL
dc.subjectwspólna polityka rolnapl_PL
dc.subjectprogramowanie rozwoju agrobiznesupl_PL
dc.subjectuwarunkowania organizacyjnepl_PL
dc.subjectklasyfikacja jakościowa firmpl_PL
dc.subjectanaliza dynamicznapl_PL
dc.subjectanaliza przestrzennapl_PL
dc.subjectanaliza porównawczapl_PL
dc.subjectprofil ekonomiczny przemysłu rolno-spożywczegopl_PL
dc.subjectGPW w Warszawiepl_PL
dc.subjectkapitał ludzkipl_PL
dc.subjectkoniunktura rolnapl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectceny surowców rolnychpl_PL
dc.subjectłańcuch żywnościowypl_PL
dc.subjectogniwa agrobiznesupl_PL
dc.subjectdziały agrobiznesupl_PL
dc.subjectinstytucjonalne uwarunkowania konkurencyjnościpl_PL
dc.subjectsystem gospodarki żywnościowejpl_PL
dc.subjectmetody i techniki badawcze sektora agrobiznesupl_PL
dc.subjectbadania diagnostycznepl_PL
dc.subjectdeterminanty rozwojupl_PL
dc.subjectewolucja sektora agrobiznesupl_PL
dc.subjectuwarunkowania rozwojupl_PL
dc.subjectczynniki rozwojupl_PL
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.subjectrozwój przemysłupl_PL
dc.subjectgospodarka oparta na wiedzypl_PL
dc.subjectsektor rolno-spożywczypl_PL
dc.subjectagrobiznespl_PL
dc.subjectdiagnosis of business developmentpl_PL
dc.subjectcompetitive advantages in agribusinesspl_PL
dc.subjectendogenous determinants of developmentpl_PL
dc.subjectscenario methodspl_PL
dc.subjectmarket economypl_PL
dc.subjectstrategic aspects of developmentpl_PL
dc.subjectinternational development strategiespl_PL
dc.subjectstrategic objectivespl_PL
dc.subjectCAPpl_PL
dc.subjectcommon agricultural policypl_PL
dc.subjectmarket economypl_PL
dc.subjectagribusiness development programmingpl_PL
dc.subjectorganizational conditionspl_PL
dc.subjectclassification of quality companiespl_PL
dc.subjectdynamic analysispl_PL
dc.subjectspatial analysispl_PL
dc.subjectcomparative analysispl_PL
dc.subjecteconomic profile of agri-food industrypl_PL
dc.subjectWarsaw Stock Exchangepl_PL
dc.subjecthuman capitalpl_PL
dc.subjectagricultural prosperitypl_PL
dc.subjectagriculturepl_PL
dc.subjectagricultural commodity pricespl_PL
dc.subjectfood chainpl_PL
dc.subjectagribusiness cellspl_PL
dc.subjectdepartments of agribusinesspl_PL
dc.subjectinstitutional determinants of competitivenesspl_PL
dc.subjectmethods and techniques agribusiness sectorpl_PL
dc.subjectdiagnostic testspl_PL
dc.subjectdeterminants of developmentpl_PL
dc.subjectevolution of agribusiness sectorpl_PL
dc.subjectgrowth factorspl_PL
dc.subjectfood industrypl_PL
dc.subjectdevelopment of industrypl_PL
dc.subjectknowledge-based economypl_PL
dc.subjectagri-food sectorpl_PL
dc.subjectagribusinesspl_PL
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.subjectklastrypl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwo spożywczepl_PL
dc.subjectbusiness management w rolnictwiepl_PL
dc.subjectrestrukturyzacjapl_PL
dc.subjectrozwójpl_PL
dc.subjectprywatyzacjapl_PL
dc.subjectprocesy restrukturyzacjipl_PL
dc.subjectzarządzanie firmąpl_PL
dc.subjectzatrudnienie transformacjapl_PL
dc.subjectorganizacja produkcjipl_PL
dc.subjectzarządzaniepl_PL
dc.subjectstrukturapl_PL
dc.subjectgastronomiapl_PL
dc.subjectdeterminanty rozwoju sektorapl_PL
dc.subjectkonkurencja w sektorzepl_PL
dc.subjectmodernizacja przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectrestrukturyzacjapl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectmisja rolnictwapl_PL
dc.subjectwizja rolnictwapl_PL
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.subjectrozwój społecznypl_PL
dc.subjectrozwój gospodarczypl_PL
dc.subjectprognozowaniepl_PL
dc.subjectstruktura agrarnapl_PL
dc.subjectdane demograficznepl_PL
dc.subjectinfrastrukturapl_PL
dc.subjectrozwój przemysłowypl_PL
dc.subjectprodukcjapl_PL
dc.subjectprodukcja żywnościpl_PL
dc.subjectwskaźniki ekonomicznepl_PL
dc.subjectwydajność pracypl_PL
dc.subjectzatrudnieniepl_PL
dc.subjectefektywnośćpl_PL
dc.subjectinwestycjapl_PL
dc.subjectzarządzanie jakościąpl_PL
dc.subjectkontrola jakościpl_PL
dc.subjectefektywnośćpl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectżywnośćpl_PL
dc.subjectprzewaga konkurencyjnapl_PL
dc.subjectprzewaga cenowapl_PL
dc.subjectgospodarka żywnościowapl_PL
dc.subjectprzemysł spożywczypl_PL
dc.subjectfundusze strukturalnepl_PL
dc.subjectdeterminanty konkurencyjnościpl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectanaliza konkurencjipl_PL
dc.subjectczynniki konkurencyjnepl_PL
dc.subjectprzewagi konkurencyjnepl_PL
dc.subjectwarunki ekonomicznepl_PL
dc.subjectsektor rolno-spożywczypl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość przemysł spożywczypl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość na obszarach wiejskichpl_PL
dc.subjectrestructuringen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectprivatizationen
dc.subjectrestructuring processesen
dc.subjectcompany managementen
dc.subjectmarket economyen
dc.subjectemployment transformationen
dc.subjectorganization of productionen
dc.subjectmanagementen
dc.subjectgastronomyen
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectmodernization of enterprisesen
dc.subjectrestructuringen
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectcompanyen
dc.subjectvillageen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectsocial developmenten
dc.subjecteconomic developmenten
dc.subjectforecastingen
dc.subjectagrarian structureen
dc.subjectdemographicsen
dc.subjectinfrastructureen
dc.subjectindustrial developmenten
dc.subjectproductionen
dc.subjectfood productionen
dc.subjecteconomic indicatorsen
dc.subjectlabor productivityen
dc.subjectemploymenten
dc.subjectinvestmenten
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectpricesen
dc.subjectfooden
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectprice advantageen
dc.subjectclustersen
dc.subjectfood businessen
dc.subjectbusiness management in agricultureen
dc.subjectfood economyen
dc.subjectdeterminants of competitivenessen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectcompetitive analysisen
dc.subjectcompetitive factorsen
dc.subjectcompetitive advantagesen
dc.subjecteconomic conditionsen
dc.subjectrural incomesen
dc.subjectentrepreneurship in rural areasen
dc.titleWykorzystanie analizy scenariuszowej otoczenia w określeniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczegopl_PL
dc.title.alternativeThe Use of Scenario Analysis to Determine Competitiveness in the Food & the Agriculture Sectoren
dc.typearticlepl_PL
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Wykorzystanie analizy scenariuszowej otoczenia w określeniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego.pdf
Size:
88.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Wykorzystanie analizy scenariuszowej otoczenia w określeniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego
License files
Name: license.txt
Size: 433 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Belongs to collection