The European Union’s Common Security and Defence Policy in the Period 2016-2023: Successes and Failures

Abstract
The aim of the article is to analyse the reforms of the European Union’s Common Security and Defence Policy (CSDP), with particular emphasis on the new EU external security strategy adopted in 2016 and its evolution, achievements and failures in the years 2016-2023. In addition, the article will present the European Union’s stance on Russia’s aggression against Ukraine on 24 February 2022 and its impact on the evolution and reforms of the CSDP, as well as the necessary changes in the EU’s foreign policy and the European security strategy. The main thesis statement of the article is that the reforms of the European Union’s CSDP have been defensive in nature so far and, due to the current international situation, it should be radically changed. Inter alia, the EU’s soft power policy should be supplemented with hard power activities. The decision-making process in matters relating to the EU’s foreign and security policy should also change; in particular, the use of the right of veto requires urgent reform. This will not be easy to achieve but it is necessary in order to let the European Union respond quickly and effectively to emerging threats to the security of its members and peace in Europe.

Celem artykułu jest analiza reform Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem nowej strategii bezpieczeństwa zewnętrznego UE przyjętej w 2016 roku oraz jej ewolucja, osiągnięcia i niepowodzenia w latach 2016-2023. Ponadto zostanie tutaj ukazane stanowisko Unii Europejskiej wobec agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku i jej wpływ na ewolucję i reformy WPBiO oraz niezbędne zmiany w unijnej polityce zagranicznej i strategii na rzecz bezpieczeństwa Europy. Tezą główną jest tutaj konstatacja, że dotychczasowe reformy WSBiO Unii Europejskiej miały charakter defensywny i w związku z obecną sytuacją międzynarodową powinna ona ulec radykalnej zmianie. M. in unijna polityka soft power powinna zostać uzupełniona o działania typu hart power. Zmianie ulec powinien też proces podejmowania decyzji w sprawach dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, a zwłaszcza pilnej reformy wymaga stosowanie unijnego weta. Nie będzie to łatwe do zrealizowania, ale jest konieczne, aby Unia Europejska mogła szybko i skutecznie reagować na pojawiające się zagrożenia dla bezpieczeństwa jej członków i pokoju w Europie.
Description
Keywords
Citation
Fiszer J.M. (2023). ‘The European Union’s Common Security and Defence Policy in the Peri- od 2016-2023: Successes and Failures’. Myśl Ekonomiczna i Polityczna 3(78), 7–25. DOI: 10.26399/meip.3(78).2023.14/j.m.fiszer
Belongs to collection