Rola i znaczenie dziadków w wychowaniu dziecka

Abstract
Celem artykułu jest ukazanie roli i znaczenia dziadków w procesie wychowania dziecka w kontekście funkcji kompensacyjnej względem ról rodzicielskich. Autorka szuka odpowiedzi na pytania: kim są i jakie znaczenie w życiu dziecka odgrywają dziadkowie oraz jak w świecie przepełnionym wiedzą pełnią funkcję inspiratorów do jej zdobywania. Mądrość życiowa cechująca osoby dojrzałe jest kluczowym determinantem w interakcjach międzypokoleniowych, gdzie cenniejsze niż więź ekonomiczna jest duchowe przywiązanie.

The aim of the article is to present the role and importance of grandparents in the process of upbringing a child in the context of the compensative function in relation to parental roles. The author looks for answers to the questions: who are the grandparents and what is the meaning of grandparents in their child's life and what is the role of grandparents to be inspirers to acquire it in the world full of knowledge. The wisdom of life characteristic of mature people is a key determinant in intergenerational interactions, where spiritual attachment is more valuable than economic bond.
Description
Keywords
Citation
Muniak-Biernat, A. (2018). Rola i znaczenie dziadków w wychowaniu dziecka. Eruditio et Ars, 1(1), 31-36.
Belongs to collection