Nowe przedmioty a przemiany praktyk społecznych w doświadczeniu ludzi starych

Abstract
W niniejszym artykule chciałabym zaproponować perspektywę etnograficzną i zaprezentować sposób postrzegania przez samych zainteresowanych, czyli osoby urodzone przed i na początku II wojny światowej, ogromnych zmian, które zaszły w trakcie ich życia. Podczas moich badań terenowych okazało się, że rozmówcy postrzegają zmiany w pierwszej kolejności przez pryzmat swoich związków z przedmiotami: obiektami, narzędziami, urządzeniami, ze względu na nasilenie wchodzenia w użycie nowych przedmiotów po wojnie i dalej na przestrzeni ich życia, i związaną z tym zmianę codziennych praktyk społecznych.
Description
Keywords
Citation
Zalewska, J. (2011). Nowe przedmioty a przemiany praktyk społecznych w doświadczeniu ludzi starych, [w:] J. Mucha i J. Krzyżowski (red.), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, Kraków: Wyd. AGH, s. 201-226.