Górnictwo odkrywkowe w liczbach. Cz.2. Złoża kopalin zwięzłych