„Ciało świątynią duszy”, czyli o procesie budowania tożsamości praktykującego hatha-jogę. Konstruowanie prywatnej quasi-religii

Full item record

dc.contributor.authorKonecki, Krzysztof Tomasz
dc.contributor.organizationUniwersytet Łódzki/Lodz Universitypl
dc.date.accessioned2012-11-09T19:22:52Z
dc.date.available2012-11-09T19:22:52Z
dc.date.issued2012-08
dc.description.abstractArtykuł podejmuje problem postrzegania i odczuwania ciała w praktyce nabywania tożsamości praktykującego hatha-jogę. Proces stawania się praktykującym jest związany z praktykami pracy nad ciałem i ich definiowaniem oraz określonym postrzeganiem ciała i odczuć z niego płynących. W tekście opisuję fazy tego procesu: 1. faza wstępna – konstruowanie motywów i pierwsze kroki; 2. faza pełniejszego rozpoznawaniaefektów psychofizycznych i przypisywania im odpowiednich znaczeń;3. faza pełniejszego rozpoznawania duchowych aspektów hatha-jogi (quasi-religia). Relacje umysłu i ciała komplikują się w momencie znaczącego zaangażowania się w praktykę jogi i zdefiniowania praktyk cielesnych jako zarówno umysłowych, jak i duchowych. Praca nad ciałem może zmienić zachodnią perspektywę definiowania ciała jako elementu materialnego ludzkiej egzystencji (wizja kartezjańska) w wizję traktowania go jako substancji uduchowionej (wizja filozofii wschodniej), co jednak nie zawsze jest możliwe, jeśli przyjmuje się założenia innych religii (np. katolickiej). Zmianyw ciele i psychice trzeba wtedy inaczej zdefiniować i – by pogodzić założenia religii konwencjonalnej z nowymi doświadczeniami duchowymi – muszą pojawić się ich określoneobjaśnienia językowe (często przyjmujące schemat stałych formuł językowych).pl
dc.description.abstractThe article addresses the problem of perceiving and experiencing one’s body within the yoga practice. The process of becoming a yogi is related to the practices of the body and to further defining them; next, to the defined perception of the body and its sensations. Becoming a hatha-yoga practitioner is a specific process. In this paper I describe its phases: 1. The introductory phase – constructing the motives and first steps; 2. Phase of the deeper recognition of psycho-physical effects of yoga practice and of attributing them with adequate meanings; 3. Phase of the deeper recognition of hatha-yoga spiritual aspects (quasi-religion). At the moment of significant involvement in hatha-yoga practice and defining corporeal practices in terms of being bodily and mental at the same time, the mind – body rapport compound. The work over the body may transform the Western perspective of defining the body as a substantial element of human existence (Cartesian vision) into treating it as a spiritualized matter (vision of Eastern philosophy). If, however, the tenets of other religions are maintained as one’s own (e.g., catholic religion), the transformation at hand will not proceed. In that case, in order to reconcile the conventional religion tenets with new spiritual experiences, changes in body and mind need to be defined in any other way, and a specific linguistic explanations of these changes (often adopting the scheme of constant linguistic formulas) need to occur.en
dc.description.epersonKrzysztof Konecki
dc.identifier.issn1733-8069
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/355
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo UŁpl
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polskapl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
dc.subjectkonstruowanie tożsamościpl
dc.subjectpara-religiapl
dc.subjectquasi-religiapl
dc.subjectreligiapl
dc.subjectpraktyka jogipl
dc.subjecthatha-jogapl
dc.subjectjogapl
dc.subjectcielesnośćpl
dc.subjectciałopl
dc.title„Ciało świątynią duszy”, czyli o procesie budowania tożsamości praktykującego hatha-jogę. Konstruowanie prywatnej quasi-religiipl
dc.title.alternative“Body as the temple of the soul” – the process of building the identity of hatha-yoga practitioner. Constructing a private quasi-religion.en
dc.typearticlepl
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: Ciało świątynią duszy - PSJ_8_2_Konecki.pdf
Size: 834.29 KB
Format: Adobe Portable Document Format
Description:
License files
Name: license.txt
Size: 597 B
Format: Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Belongs to collection