Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, Socjologia, Politologia