Postawy prokreacyjne młodych Polaków

Abstract
W Polsce obserwuje się spadek liczby urodzeń. Współczynnik dzietności systematycznie obniża się, nie gwarantując zastępowalności pokoleń. Odkładanie w czasie założenia rodziny jest bardziej skutkiem procesów kulturowych niż czynników ekonomicznych. Dziś żadna inna grupa społeczna nie podlega tak częstym procesom zmian jak małżeństwo i rodzina. Młodzi, wybierając alternatywne formy związków, ograniczają liczbę posiadanych dzieci lub rezygnują z nich w ogóle.
Description
Keywords
Citation
Więckiewicz B., Postawy prokreacyjne młodych Polaków, w: P.T. Nowakowski (red.), Jaka jest współczesna młodzież?, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2023, s. 159–170.