Eugeniusz Kwiatkowski – honorowy obywatel Szczecina i jego wkład na rzecz rozwoju gospodarki polskiej w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej

Abstract
Odbudowa infrastruktury wybrzeża polskiego w 1945 roku, rozbudowa portów, stoczni, jak i samych miast nabrzeżnych nie byłaby możliwa bez zaangażowania osób kierujących instytucjami powołanymi dla ich rozwoju. Poniższy rys ma na celu krótkie przedstawienie działalności inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, wielkiego patrioty, którego działalność na rzecz rozwoju i rozbudowy przemysłu polskiego swe korzenie wywodzi jeszcze z czasów II Rzeczypospolitej. Powstanie i rozbudowa portu w Gdyni, utworzenie chociażby Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz prowadzenie Delegatury Rządu dla Spraw Wybrzeża były świadectwem wielkiego zaangażowania inż. Kwiatkowskiego na rzecz rozwoju kraju niezależnie od czasów, w jakich przyszło mu pracować. W swych dalekosiężnych inicjatywach i planach uwzględniał nie tylko warunki oraz złoża naturalne regionu (budowa COP-u), ale przede wszystkim widział w tym przyszły potencjał gospodarczy i rozwój techniczny Polski. Rok 1945 przyniósł zmiany w obrębie wielu płaszczyzn funkcjonowania państwa. Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 września 1945 roku prócz powołania Delegata Rządu dla Spraw Wybrzeża w osobie E. Kwiatkowskiego określiła cele i nadzór jego właśnie nad odbudową i wykorzystaniem portów handlowych wybrzeża, odbudowa miast portowych, uruchomieniem przemysłu nadmorskiego, współdziałaniem w akcji osiedleńczej w miastach nadmorskich, centralizacją budżetu inwestycyjnego i kontrolowaniem przez szefa tej instytucji wydatków z tym związanych. Negatywne dla podnoszących się ze zniszczeń miast, po zakończeniu II wojny światowej, stało sie zamkniecie Delegatury w 1948 roku. Osoba Eugeniusza Kwiatkowskiego wzbudzała powszechny szacunek i uznanie. Doceniając wkład Eugeniusz Kwiatkowskiego w rozbudowę Szczecina i gospodarki portowej miasta, w dniu 3 lipca 1946 roku nadano mu tytuł honorowego obywatela.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection