The attitudes of students towards school culture

Abstract
Description
Keywords
Citation
A. Famuła-Jurczak, P. Mazur, The attitudes of students towards school culture, w: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Ekonomika verzus kultúra ako hybné sily civilizačných zmien, red A. Lisnik i in., Ružomberok 2012, s. 436-442.
Belongs to collection