Teatr, w którym dziecko jest twórcą. Obszary sprawczości dziecka w teatrze

Abstract
Praca dotyczy problemu sprawczości dziecka w teatrze. Opisane zostały w niej różne formy partycypacji dziecięcej oparte na partnerskiej relacji między dziećmi i instruktorem / pedagogiem teatralnym. Socjologiczne i pedagogiczne zmiany w postrzeganiu roli dziecka w kulturze zestawione są ze zmianami na gruncie edukacji teatralnej. Na podstawie sylwetek i metod pracy wybranych twórców i pedagogów teatralnych (Jan Dorman, Augusto Boal, Viola Spolin i Ketih Johnstone) opracowane zostały zasady i warunki teatru opartego na sprawczości dziecka, które koncentrują się na postawie instruktora, uwarunkowaniach zewnętrznych oraz na równowadze między strukturyzacją a wolnością w procesie teatralnym. Podsumowaniem pracy jest zaprezentowane konkretnych strategii i form ćwiczeń w teatrze z ideą sprawczości. Przedstawiony zostaje proces powstawania spektaklu od pierwszego spotkania z grupą, po trening aktorski, budowanie fundamentów sprawczości, rozmowę i pracę nad scenariuszem.
Description
Keywords
Citation
Okurowska-Wabnic, Karolina (2022): Teatr, w którym dziecko jest twórcą. Obszary sprawczości dziecka w teatrze, [praca magisterska], Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu, Wydział Lalkarski, Wrocław.