Wykorzystanie platformy Polski e-bazarek na rzecz rozwoju smart usług w gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego

Full item record

dc.contributor.authorKołodziejczak, Anna
dc.contributor.organizationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennejpl
dc.date.accessioned2023-05-25T11:11:08Z
dc.date.available2023-05-25T11:11:08Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractJedną z form dystrybucji w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami jest Internet. Celem podjętych badań była próba zdiagnozowania stanu wykorzystania technologii informacyjnej przez rolników w sprzedaży bezpośredniej produktów i świadczonych usług stwarzających podłoże do rozwoju smart usług na obszarach wiejskich. Diagnozę postaw rolników sporządzono na podstawie badania w oparciu o platformę internetową Polski e-bazarek, która umożliwia producentom rolnym bezpłatne zamieszczanie ofert sprzedaży żywności oraz promocję produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych. Ma ona promować krótkie łańcuchy dostaw oraz wspierać producentów rolnych przy zbywaniu produktów nieprzetworzonych oraz przetworzonych. Beneficjentami Polskiego e-bazarka są rolnicy oraz konsumenci końcowi, którzy poszukują produktów zdrowych, świeżych i powstałych w wyniku produkcji według tradycyjnych receptur oraz metod wytwarzania, jak również produkowanych w systemach jakości. Pozyskane informacje dotyczyły pierwszego półrocza 2022 r. Wybrano do badań gospodarstwa rolne położone na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie odsetek rolników korzystających z Internetu wyniósł 88,3% w 2021 r., natomiast w Polsce – 75,1%.pl
dc.description.abstractThe Internet is one of the distribution forms in terms of establishing direct contacts between farmers, food producers, and consumers. The aim of the research undertaken was an attempt to diagnose the state of information technology used by farmers in the direct sale of produce and services providing the basis for the development of smart services in rural areas. The diagnosis of farmers’ attitudes has been drawn on the research embracing the online marketplace Polski e-bazarek which enables farmers to place free of charge food sale offers and promotion of produce developed in agricultural holdings. It is to promote short supply chains and support agricultural producers in selling unprocessed and processed foods. The beneficiaries of Polski e-bazarek are farmers and end-consumers who seek healthy, fresh products that use traditional recipes and traditional manufacturing methods, as well as those produced under quality systems. The information obtained concerns the first half of 2022. The agricultural holdings selected for the study are situated within the Wielkopolskie Voivodeship, where the proportion of farmers using the Internet amounted to 88.3% in 2021, as compared to Poland, where it was 75.1%.en
dc.identifier.citationKołodziejczak A. (2023). Wykorzystanie platformy Polski e-bazarek na rzecz rozwoju smart usług w gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiego. Czasopismo Geograficzne, 94(1): 173–189. https://doi.org/10.12657/czageo-94-08pl
dc.identifier.doi10.12657/czageo-94-08
dc.identifier.issn0045-9453
dc.identifier.urihttps://open.icm.edu.pl/handle/123456789/22570
dc.language.isopl
dc.publisherPolskie Towarzystwo Geograficznepl
dc.rightsUznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectkrótkie łańcuchy dostawpl
dc.subjectsprzedaż bezpośredniapl
dc.subjectplatforma internetowapl
dc.subjectgospodarstwa rolnepl
dc.subjectwojewództwo wielkopolskiepl
dc.subjectshort supply chainsen
dc.subjectdirect saleen
dc.subjectonline marketplaceen
dc.subjectagricultural holdingsen
dc.subjectWielkopolskie Voivodeshipen
dc.titleWykorzystanie platformy Polski e-bazarek na rzecz rozwoju smart usług w gospodarstwach rolnych województwa wielkopolskiegopl
dc.title.alternativeThe use of the Polski e-bazarek online marketplace for the development of smart services in agricultural holdings of the wielkopolskie voivodeshipen
dc.typearticlepl
Files for this record
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Name: czageo-94-08.pdf
Size: 1.48 MB
Format: Adobe Portable Document Format
Description: Pełna wersja artykułu
License files
Name: license.txt
Size: 236 B
Format: Plain Text
Description:
Name: license_rdf
Size: 913 B
Format: RDF serialized in XML
Description:
Belongs to collection