Polacy wśród mniejszości narodowych współczesnej Ukrainy

Abstract
Description
Citation
Dwornik K., Polacy wśród mniejszości narodowych współczesnej Ukrainy, [w:] Bortnowska K. i Chyckowska A. (red.), Wschód oczami młodych. Rosja. Ukraina. Białoruś, Warszawa 2010, s. 167-173.
Belongs to collection