Neo-imperium powraca. Uwagi o cywilizacji rosyjskiej

Abstract
Autor - odwołując się do myśli Feliksa Konecznego, Samuela Huntingtona i Andrzeja Nowaka - analizuje cywilizacyjną odrębność Rosji oraz jej tradycje despotyzmu i imperializmu. Według autora, agresja Rosji na Ukrainę jest kolejnym przejawem rosyjskiego imperializmu

In his essay, the author – referring, among others, to the writings of Feliks Koneczny, Samuel Huntington and Andrzej Nowak – draws attention to Russia’s civilizational difference, exemplified by its traditions of despotism and imperialism. According to the author, Russia’s recent aggression against Ukraine is yet another instance of its imperial policy.
Description
Keywords
Citation
Romuald Piekarski, Neo-imperium powraca. Uwagi o cywilizacji rosyjskiej. "Wolni i Solidarni. Między Ideą a Praktyką. Kwartalnik Społeczno-Polityczny", 2023, nr 1, ss. 77-87.
Belongs to collection