Służby specjalne w państwie demokratycznym

Abstract
Monografia (drugie wydanie; pierwsze z roku 2002) poświęcona omówieniu roli służb specjalnych w państwie demokratycznym. Obejmuje opis tradycyjnych funkcji wywiadu i kontrwywiadu oraz ich tradycyjnej roli w państwie. Charakteryzuje powiązania służb z instytucją władzy politycznej poprzez pryzmat ich funkcji - informacyjnej (traktowanej jako podstawowa; obejmującej procesy cyklu wywiadowczego oraz szerzej, informowania o zagrożeniach zewnętrznych i wewnętrznych), procesowej (odnoszącej się do służb specjalnych wyposażonych w uprawnienia dochodzeniowo-śledcze) oraz ochronno-kontrolnej (związanej z zadaniami ochrony państwowych tajemnic i nadzoru nad systemem ochrony informacji niejawnych. Istotną częścią jest omówienie standardów kontroli służb w państwach demokratycznych oraz praktyki nadzoru władzy wykonawczej, kontroli sprawowanej przez organy władzy ustawodawczej i sądowniczej w warunkach polskich. Całość wieńczą ustalenia co do perspektyw służb specjalnych, działających w warunkach globalizacji, współzależności politycznej i ekonomicznej, cyfryzacji wg stanu wiedzy na rok 2005.
Description
Keywords
Citation
S.Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, AON, Warszawa 2005
Belongs to collection