Przywództwo w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w różnych regionach kulturowych

Abstract
Wzrost znaczenia globalizacji dla funkcjonowania przedsiębiorstw tworzy potrzebę głębszego zrozumienia wpływu kultury na działalność organizacji i przywództwo. Projekt badawczy GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectivness) przedstawia relacje między wymiarami kultury a efektywnym przywództwem w organizacji. W wyniku przeprowadzonych badań wyodrębniono sześć atrybutów tworzących kulturowy globalny profil przywództwa. Przywódcy powinni doceniać różnice kulturowe, aby dobrze przewodzić pracownikom pochodzącym z różnych kultur.
Description
Keywords
Citation
Przywództwo w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w różnych regionach kulturowych, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, (red.) H. Jagoda, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 162, Wrocław 2011, ss. 29-38
Belongs to collection