Szkoła we wspomnieniach nauczycieli chełmskich (1944-1956)

Abstract
Description
Keywords
Citation
P. Mazur, Szkoła we wspomnieniach nauczycieli chełmskich (1944-1956), w: Pamięć i miejsce. Doświadczenie przeszłości na pograniczu, red. D. Staszczyk, A. Szymańska, Chełm 2008, s. 273-277.
Belongs to collection