Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia

Abstract
W publikacji dokonano identyfikacji podstawowych uwarunkowań przedsiębiorczości publicznej w specyficznych warunkach publicznej ochrony zdrowia w Polsce. W kontekście prowadzonych rozważań ważna jest również odpowiedź na pytanie: na ile pojawienie się zachowań przedsiębiorczych w sektorze publicznym ma przełożenie na wzrost efektów osiąganych przez organizacje w nim funkcjonujące? Na podstawie przeprowadzonych badań o charakterze teoretyczno-empirycznym można stwierdzić, że przedsiębiorczość publiczna stanowi ciekawy i inspirujący obszar eksploracji w zakresie nauk o zarządzaniu. Pomimo zgłaszanych wątpliwości, a nawet kontrowersji wokół przedsiębiorczości w warunkach sektora publicznego, przeprowadzone badania wskazują na zasadność podjętego kierunku badawczego.
Description
Fragmenty publikacji
Keywords
Citation