Koncepcja szkoły w starożytnej Europie

Abstract
Description
Keywords
Citation
P. Mazur, Koncepcja szkoły w starożytnej Europie, w: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie ućiteľov, red. I. Krupová, B. Akimjaková, Ružomberok 2010, s. 176-183.
Belongs to collection